Tietoa yhtiöstä

Tietoa osakkeenomistajille

Osakkeet

Tornionlaakson Sähköllä on yhteensä 120 000 osaketta, joita omistaa yli 800 osakkeenomistajaa. Yhtiön emoyhtiö on Pellon Sähkö Oy, joka omistaa 54 % osakkeista.

Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.
Kaikki osakkeenomistajat ovat tervetulleita yhtiökokoukseen.

Hallituksen jäsenten nimet löydät sivulta Organisaatio ja johto.
Muut yhteystiedot löydät Asiakaspalvelun yhteystiedoista.

Osakkeiden siirtäminen uudelle omistajalle

Osakkeiden vaihtaessa omistajaa, osakekirjat on aina toimitettava rekisteröitäväksi yhtiölle. Sen lisäksi yhtiölle on toimitettava dokumentit, joista voidaan todeta siirron lainmukaisuus. Osakkeiden siirtoa varten tarvitaan uuden omistajan nimi, henkilötunnus, osoite sekä pankkitilin numero.

Perittyjä  tai lahjaksi saatuja osakkeita

Jos olet saanut osakkeita perintönä tai lahjaksi, toimita yhtiölle osakekirjat sekä jakokirja, lahjakirja tai muu dokumentti, josta ilmenee osakkeiden omistajan vaihtuminen.

Ostetut osakkeet

Jos olet ostanut yhtiön osakkeita, toimita osakekirjat sekä kopio kauppakirjasta ja maksetusta varainsiirtoverosta yhtiölle. Yhtiöjärjestyksen mukaan osakekaupat on hyväksytettävä yhtiön hallituksella, jolla on oikeus halutessaan lunastaa osakkeet yhtiölle.

Yhtiökokous on tarkoitettu osakkeenomistajille tai hänen valtakirjalla valtuuttamalleen henkilölle.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan kokouskutsu ilmoitetaan edellisen yhtiökokouksen määräämässä lehdessä viimeistään seitsemän päivää ennen kokouspäivää.

Kokouksessa käsitellään ja päätetään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:
mm. vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös, päätetään käsiteltävän tilikauden tuloksen käsittelystä, esitetään tilintarkastuskertomus sekä valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat.

Yhtiökokouksessa päätetään maksettavan osingon suuruudesta sekä maksuajankohdasta. Osingot maksetaan yhtiölle ilmoitetuille pankkitileille ja niistä peritään henkilöosakkailta ennakonpidätys, joka tällä hetkellä on 7,5 %. Yhtiö ilmoittaa maksetut osingot ja niistä perityt ennakkoverot automaattisesti verottajalle.

Osinkoja ei voida maksaa, mikäli yhtiölle ei ole ilmoitettu voimassaolevaa pankkitiliä. Osakkeenomistajan tulee huolehtia muuttuneiden pankkitilitietojen ilmoittamisesta kirjallisesti Tornionlaakson Sähkö Oy:lle.

Ilmoita tilinumerosi sähköpostitse,  postitse tai henkilökohtaisesti. Yhteystiedot löydät sivultamme Yhteystiedot.

Ilmoituksessa on käytävä ilmi osakkeenomistajan henkilötiedot sekä lähettäjän tiedot ja mahdolliset valtakirjat, mikäli ilmoitus annetaan toisen puolesta (esim. perikunnat).

Osakkeen omistaja on vastuussa siitä, että yhtiön osakerekisteriin on ilmoitettu oikeat ja voimassaolevat tiedot. Osinkoja ei voida maksaa, mikäli osakkaan tiedoissa on puutteita, esim. henkilötunnusta tai voimassaolevaa pankkitiliä ei ole ilmoitettu yhtiölle. Kolmen kalenterivuoden jälkeen nostamattomat osingot palautuvat yhtiön pääomaksi, eikä niitä enää sen jälkeen voi nostaa.