Tietoja ja ohjeita

Reagoimme sähkövikaan

Tavoitteena luotettavaa sähkönsiirtoa!

Pitkät sähkökatkot

Pitkiä sähkökatkoja aiheuttavia vikoja vähennetään verkoston automatiikalla. Automatiikan havaitessa vian sähköverkossa automatiikka tekee ns. jälleenkytkennän, jolloin sähköt katkeavat hetkeksi ja kytkeytyvät uudelleen päälle. Näin katkon kesto on  alle sekunnista muutamaan minuuttiin. Pidemmissä keskeytyksissä sähkökatkon pituutta ja laajuutta on vähennetty verkkoon asennettujen kauko-ohjattavien laitteiden avulla. Kauko-ohjauksen avulla vika-aluetta voidaan rajata ja palauttaa sähköt mahdollisimman monelle asiakkaalle. Muille asiakkaille sähköt voidaan palauttaa, kun sähköasentaja on korjannut vian.

Lyhyet sähkökatkot

Lyhyiden sähkökatkojen, räpsyjen, yleisin aiheuttaja on ennalta arvaamaton ja täysin ulkopuolinen taho. Automaattisen suojausjärjestelmän avulla vältytään pidemmiltä sähkökatkoilta, sillä suurin osa häiriöistä poistuu suojausjärjestelmän toiminnan aikana.