Tietoa yhtiöstä

Organisaatio ja johto

Johtoryhmä

Johtoryhmän jäsenet toimivat  oman vastuuyksikön asiantuntijoina. Johtoryhmä tekee yhtiössä toimitusjohtajan hyväksymät toimintaa ohjaavat päätökset, jotka koskettavat useiden osastojen henkilöitä tai toimia. Osastopäälliköt vastaavat oman osastonsa toiminnasta sovittujen raamien sisällä.


Sakke Rantala
Toimitusjohtaja
p. 040 664 6132
sakke.rantala@tls.fi
Anna-Liisa von Fielitz
Talousjohtaja
Jonne Laurila
Verkkojohtaja
p. 040 630 5032
jonne.laurila@tls.fi
Mika Huttu
Käyttöpäällikkö
p. 040 193 9507
mika.huttu@tls.fi
Henri Vihriälä
Suunnittelu- ja kehityspäällikkö
p. 0400 293 607
henri.vihriala@tls.fi

Hallitus

Hallituksen muodostavat yhtiökokouksen valitsemat seitsemän henkilöä kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.  Hallitukseen  valitaan kolme varajäsentä. Hallituksessa on erovuorossa vuosittain kolmannes jäsenistä.

Yhtiön toiminimen voi kirjoittaa toimitusjohtaja tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Hallituksen päätökset antavat yhtiön henkilökunnalle toimintaraamit. Hallitus  mm. vahvistaa johdon esittämät  sähkönsiirron sekä liittymis- ja palvelumaksujen hinnat, vahvistaa vuosittaisen taloussuunnitelman.

Hallituksen sihteerinä toimii TLS Verkko Oy:n talousjohtaja Anna-Liisa von Fielitz.

Hallituksen jäsenet, paikkakunta ja erovuodet

Reijo Lassila, pj,  Pello, 2024
Risto Enbuska, vpj, Pello, 2025
Esa Kassinen, Pello, 2026
Jukka Kristo, Rovaniemi, 2026
Antero Kuusijärvi, Pello, 2024
Martti Kovalainen, Pello, 2024