Yleisesti sähköveroluokka II on oikeutettu yritykset, jotka harjoittavat valmistavaa teollisuutta, kaivostoimintaa, louhintaa tai ammattimaista kasvihuoneviljelyä.

Vakuutus sähköveroluokka II

Yrityksen tiedot

Ilmoita pankkitilinnumero mahdollista liikamaksun palautusta varten.

Yhteyshenkilön tiedot

Mikäli toimit asiakkana valtuuttamana edustajana, liitä liitteeksi valtakirja!
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 25.17MB
Käsittelemme henkilötietoja henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lue lisää Rekisteriselosteesta.