Tietoa yhtiöstä

Työssä TLS Verkolla

Hei, olemme TLS Verkon henkilöstöä!

 

Image

Toimin maastosuunnittelijana TLS Verkon jakelualueella. Työalueemme on laaja ja sen vuoksi minä ja toinen suunnittelija olemme jakaneet alueen vastuun osa-alueisiin. Minun vastuualueenani  on toimialueen pohjoisosa. Se käsittää alueen Kolarista  Pelloon. Meidät maastosuunnittelijat tavoittaa pääsääntöisesti Pellon pääkonttorilta. Maastosuunnittelijan työhön kuuluvat olennaisena osana maastomittaukset ja asiakkaiden maankäyttöön liittyvät asiat. Hoidamme mm. maankäyttösopimuksia.

Maastosuunnittelijan työpäivä menee pitkälti puhelimen ja sähköpostin parissa.  Käymme päivittäin neuvotteluja erilaisien asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Osa  minun ja muiden suunnittelijoiden työstä tehdään kuitenkin maastossa. Käymme tutustumassa maastoon, ympäristöön, jotta voimme tehdä suunnitelmia järjestelmässä parhain mahdollisin tiedoin .

Pidän työstäni. Kahta samanlaista työpäivää ei ole. Maastopäivänä saan tavata asiakkaita ja kertoa heille  jo vähän etukäteen meidän verkkoyhtiön  suunnitelmia.  koen, että asiakastapaaminen on molemmille osapuolille antoisa.  Kun sähköverkkoja kehitetään ja kunnostetaan, se tehdään asiakkaan maa-alueelle. Maankäyttösopimuksien tekeminen on huomattavasti selkeämpää ja helpompaa, kun voimme kertoa suunnitelmistamme ennen sopimuksen tekoaikaan. Maankäyttösopimuksiin liittyvät olennaisena osana korvaukset aiheuttamiimme maankäytön haittoihin.

Teemme työtä vastuullisesti ja aina asiakasta ajatellen, joten  ….

”Tuosta se panhan menehmän”  

-Petri

Verkkoasentajan työ on tiimityötä. Toimin Kolarin tiimissä verkkoasentaja. Täällä Kolarissa meitä asentajia on tällä hetkellä neljä. Meidän lisäksi asentajatiimejä on Torniossa, Ylitorniolla ja Pellossa.

Verkkoasentajan työ on  tiimissä  ”kaikki tekevät kaikkia” työtä. Toimimme aluetoimistoissa ja vastaamme  osaltamme alueen asukkaiden sähkönjakelusta. Jos sähköt katkeavat, lähdemme työhön normaali työajasta piittaamatta! Työhömme kuuluvat päivystykset ja hälytystyöt lähialueella.  Pääsääntöinen työaikamme on kuitenkin maanantaista perjantaihin ”virka-aikana”. Työtä tehdään monella tapaa, lumihangessa rämpien, korkealla sähkötolpassa, ojan pohjalla kaapeleiden seassa kuin myös aluetoimistossa tietokoneella. Sähköverkon rakentaminen ja  uudistaminen on erityisen palkitsevaa, työn jälki näkyy. Ilmajohdot poistuvat  maisemasta ja maakaapelointi etenee.
Työmme on monipuolista ja tiimityö sekä ulkoilmatyö sopivat minulle.

Työ on myös palvelua. Kohtaamme asukkaita ja  muitakin sähkönkäyttäjiä työssämme.  Teemme työmme työnjohdon antamin velvollisuuksin ja oikeuksin. Asiakkaat kohtaamme kuitenkin edustaen itseä ja työnantajaa. Haluamme tehdä työn hvyin, silloin on  hyvä asua  ja elää pienellä paikkakunnalla.

” Olema paikala aina ko pätkii! ”

 – Kolarin tiimistä  Ville

Image Luoteis-lappi/ Maija Muhonen