Tietoja ja ohjeita

Korvaukset sähkökatkoista ja vahingoista

Korvaamme aiheuttamamme vahingot!

Korvauskäytäntömme perustuvat sähkömarkkinalakiin, siihen pohjautuviin yleisiin sopimusehtoihin, kuten verkkopalvelu-, sähköntoimitus- tai liittymisehtoihin, asiakkaiden kanssa tehtyihin sopimuksiin sekä toimialasuosituksiin.

Vahingonkorvaukset

Korvauskäytäntömme perustuvat sähkömarkkinalakiin, siihen pohjautuviin yleisiin sopimusehtoihin, kuten verkkopalvelu-, sähköntoimitus- tai liittymisehtoihin, asiakkaiden kanssa tehtyihin sopimuksiin sekä toimialasuosituksiin. 

Vahingonkorvaukset  

Verkkoyhtiö on korvausvelvollinen, jos verkkopalvelussa on ollut virhe (esim. nollavika tai pitkäaikainen yli-/alijännite on vaurioittanut laitteita). 

Kiinteistön omistaja vastaa ylijännitesuojauksesta sisäisessä verkossaan. CE-merkittyjen laitteiden tulee kestää sähkökatkojen yhteydessä esiintyvät normaalit mahdolliset hetkelliset jännitepiikit. Laitteet testataan tätä varten ennen kuin ne saatetaan markkinoille. Katso suosituksemme, miten varautua sähkökatkokseen. 

  1. Ilmoita vahingosta heti sen huomattuasi meille.  

Yhdyshenkilö on Mika Huttu 040 193 9507   

 

  1. Valokuvaa laitteet ja laitteiden tuotekilvet. 
  1. Lähetä valokuvat osoitteeseen mika.huttu(at)tls.fi 
  1. Olemme asiakkaaseen yhteydessä, kolmen työpäivän sisällä. 
  1. Korvaamme mahdolliset korvaukset viikon sisällä. 

Maksamme vakiokorvauksen yli 12 tunnin yhtäjaksoisesta verkkopalvelun keskeytymisestä automaattisesti sopimusehtojen mukaisesti. Keskeytys alkaa siitä, kun vika on tullut tietoomme joko käyttöjärjestelmämme kautta tai asiakkaan ilmoituksesta.

Vakiokorvaukset

12-24 tuntia 10 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
24-72 tuntia 25 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
72-120 tuntia 50 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
120-192 tuntia 100 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
192-288 tuntia 150 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
Yli 288 tuntia 200 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta

Vakiokorvauksen määrä perustuu asiakkaan arvioituihin vuotuisiin verkkopalvelumaksuihin veroineen (alv ja sähkövero) ja keskeytyksen yhtäjaksoiseen kestoon. Yksittäisen keskeytyksen osalta vakiokorvauksen määrä on enintään 200 % vuotuisesta siirtomaksusta, tai enintään 1500 euroa.

Kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on enintään 200 % vuotuisesta siirtomaksusta, tai enintään 2000 euroa. Jos sama verkkopalvelun keskeytyminen ulottuu kahden kalenterivuoden ajalle, jyvitetään keskeytymisestä maksettava vakiokorvaus enimmäismäärää laskettaessa kullekin kalenterivuodelle sen perusteella, mikä osuus keskeytymisajasta kuhunkin kalenterivuoteen kohdistuu.

Vakiokorvaus suoritetaan asiakkaille sähkölaskun hyvitysriveinä automaattisesti. Sinun ei tarvitse olla vakiokorvauksen vuoksi yhteydessä meihin.

Jos saamasi vakiokorvaus ei vastaa käsitystäsi sähkökatkon pituudesta tai et ole saanut vastausta korvausvaateeseen, otathan yhteyttä asiantuntijaan. Yhteystiedot löydät Asiakaspalvelun Yhteystiedot sivulta.

 

Mikäli olemme korvausvelvollisia laiterikossa,  suoritamme korvauksen laiterikosta.

Laiteen korvaussumma määrittyy laitteen käyttöiän mukaan. Korvausvelvollisena meillä on mahdollisuus  korjata vioittunut laite tai korvata se.

Korvattavat laitteet käsitellään tapauskohtaisesti, oikeudenmukaisuus periaatetta noudattaen.

Ota laiterikossa yhteys asiantuntijaamme. Yhteystiedot löytyvät sivultamme Yhteystiedot.

Laitteen ikävähennys lasketaan laiteryhmittäin. Katso laiteryhmät tästä. Laitteen ikävähennys taulukko.

Jos korvauksia koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajana voit saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn sinun tulee kuitenkin olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).