Tietoja ja ohjeita

Maankäyttösopimukset

Maa-alueet ovat sinun!

Sähköverkon reitillä olevat maa-alueet ja puusto eivät ole meidän omistuksessamme vaan kuuluvat maanomistajalle. Sähköverkon rakentamissuunnitelma sivulta näet, millä alueilla rakennamme ja parannamme lähiaikoina sähköverkkoamme. Verkoston uusimisen tai rakentamisen vuoksi tarvitsemme maastasi käyttöoikeuden. Myöskin vanhojen sähkölinjojen purkaminen kuuluvat oikeuksiimme.

Teemme sähköjohtojen sijoittamisesta aina kirjallisen sopimuksen tai suostumuksen maanomistajan kanssa.  Sopimuksen tekijä voi olla myös rakentamisesta vastaava urakoitsija. Urakoitsijaa koskevat samat velvollisuudet  kuin meitäkin.

Sopimus antaa meille oikeuden käyttää aluetta sähköverkon sijoittamiseen ja mahdollistaa samalla rajoitusten asettamisen maanomistajalle. Suostumus tulee kyseeseen silloin, kun maa-alueen käytöstä ei makseta korvauksia.

Sopimusmallin ehtoineen näet tästä. Maankäyttösopimusmalli.

Olemme keränneet sinulle tähän valmiiksi tärkeitä huomioitavia asioita.

Asiantuntijoiden yhteystiedot löydät sivultamme Yhteystiedot  palveluihin.

Maankäyttösopimus laaditaan aina kirjallisena.  Jos maa-alueella on monta omistajaa, sopimukseen tarvitaan kaikkien omistajien allekirjoitukset tai valtakirjat.

Ensisijaisesti maankäyttösopimukset toteutetaan allekirjoituksineen sähköisesti.

Mikäli sähköinen toteutus ei ole mahdollista, toimitamme maanomistajalle paperisen sopimuksen ja liitteenä palautuskuoren, jonka postimaksu on maksettu. Mahdolliset liitteet, kuten valtakirjat, tulee lähettää sopimuksen mukana.

Sähköjohtojen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta maksamme maanomistajalle sopimuksen mukaisen kertakorvauksen. Maksamme sopimuskorvauksen viimeistään 2 kuukauden kuluessa siitä, kun rakennustyöt on aloitettu.

Rakennamme jakeluverkkoa yhteiskunnallisista syistä sinunkin  pysyvää tarvetta varten.  Teemme parhaamme kartoittaaksemme sopivimpaa verkkojohdon paikkaa.

Maanomistajana sinun kannattaa  myös osaltasi miettiä,  mihin toivoisit tulevaisuudessa verkkojohdon mieluusti rakennettavan.

Huomioithan, että oletko  vuokralla tai oletko vuokrannut maa-alueitasi muille.

Pyydämme sinua etsimään  valmiiksi vuokralaisen tai varsinaisen maanomistajan yhteystiedot, niin  tieto menee sujuvammin oikeille henkilöille ja  helpotat  meidän työtä ja suunnittelua.

Kuulemme mielellämme sinulta, milloin et missään nimessä halua, että liikumme maa-alueellasi. Jos maa-alueella  tehdään toimenpiteitä, joita työmme voi häiritä. Ilmoitathan ajankohdan meille

Toivomme, että suunnittelet peltojen oman  käyttöajan ja ilmoita sen meille. Me/ Urakoitsija pyrkii aikatauluttamaan kaivuut ja  liikkumiset sinun toimintaa häiritsemättä.

Meidän tehtävänä on rakentaa ja kunnostaa ja haluamme tehdä sen yhteistyössä kanssasi.

Voimme tarvita sinulta tietoa, missä salaojat sijaitsevat.  Me/urakoitsija voi huomioida kaivuutöiden yhteydessä  nämä paikat.

Jaa käytössäsi olevat kartat salaojista maankäyttösopimuksen tekijälle, joko meille tai urakoitsijalle.

Meidän on hvyä tietää, missä kulkupaikat  pelloille ja metsäpalstoille sijaitsevat. Työn tekijä voi käyttää näissä paikoissa suojaputkea tai kaivaa kaapelit syvemmälle,  kaapelivaurioilta voidaan  välttyä tulevaisuudessa.

Ilmoitathan meille/urakoitsijalle myös toiveesi jakokaappien ja/tai  muuntamoiden sijoittamisesta, jotta ne eivät tulisi  nykyisten tai tulevien teiden tielle.

Jos sinulla on tiedossa alueita, missä on paljon louhosta,  kalliota tai missä kaivuolosuhde on muutoin huono, kerrothan siitä meille/urakoitsijalle.

Jos sopimusalueella on lähde, ilmoita se meille turvallisuudenkin vuoksi.

Kerrothan urakoitsijallemme myös, mikäli alueella on kohteita, joita tulisi varoa kaivutöissä. Näitä voivat olla esimerkiksi suojelukohteet kuten muinaismuistot, suojeltava kasvillisuus tai eläin jne.

Parhaimman ja ajantasaisimman tiedon urakasta ja sen aikataulusta saat ottamalla yhteyttä sopimuksen tekijään. Se voi olla Tornionlaakson Sähkö tai urakoitsija.

Meidän/Urakoitsijan yhteystiedot on helposti  työmaa-alueen laidalla olevasta työmaakyltistä tai ottamalla suoraan yhteyttä meidän asiantuntijaan.

Sähkölinjan siirtäminen voi olla mahdollista. Kirjalliset johtoaluesopimukset sitovat sopimuksen tehnyttä maanomistajaa, mutta myös maa-alueen myöhempiä omistajia.

Teemme pyydettäessä tarjouksen sähkölinjan siirrosta. Ota tarvittaessa asiasta yhteyttä asiantuntijaamme.

Joskus sattuu!

Korvaamme aiheuttamamme vahingon.

Maksamme maanomistajalle kertakorvauksen maankäyttöoikeudesta. Kertakorvaus kattaa sähkökaapeleiden ja -laitteiden sijoittamisesta aiheutuvasta haitat sopimuksen mukaisesti.

Mahdolliset työn aiheuttamat muut vahingot korvaamme yhteisesti sopimallamme tavalla.   Tässä tapauksessa ota yhteyttä meihin/urakoitsijaan.