Tietoja ja ohjeita

Kehittämissuunnitelma

TLS Verkko Oy

Sähkömarkkinalaki määrittelee sähkönjakelua koskevat toimitusvarmuusvaatimukset, joka tulee täyttää vuoteen 2036 mennessä.

Toiminta ympäristömme on jo tällä hetkellä isossa muutoksessa ja sähköverkoninvestointien tulee täyttää laatua koskevat velvoitteet tulevaisuus huomioiden. Vihreäsiirtymä tuo mukanaan paljon uusia investointeja, joilla pyritään ympäristömme kestävämpään käyttämiseen.

Sähkö- ja ladattavien hybridi autojen määrä kasvaa Suomessa tällä hetkellä voimakkaasti, joka vaatii kaupallisten sähköautojen teholatauspisteiden määrään ja tehojen kasvattamista tulevaisuudessa. Pääteiden varsille tulee nousemaan tulevaisuudessa paljon lisää sähkölatauspisteitä, jotka TLS Verkko Oy:n verkkoalueella ovat erityisen kovassa käytössä talven matkailusesongin aikana. Lapin matkailu on lähtenyt uuteen nousuun koronavuosien jälkeen, tämä näkyy verkkoalueen matkailukeskuksien majoituspaikkojen määrän kasvamisena ja palvelujen kehittymisenä.

Lämmöntuotannossa ollaan siirtymässä kohti pienempiä tuotannon hiilidioksidipäästöjä, joihin sähkön käyttäminen lämmöntuottamiseksi katsotaan olevan avainasemassa. Kaukolämpölaitosten yhteyteen rakennetaan aikaisemmasta poikkeavia lämmönlähteitä kuten sähkökattiloita, joiden avulla saadaan vähennettyä lämmöntuottamiseen tarvittavan polttamisen määrä kustannustehokkaasti. Energian varastoimisen kysyntä nousee tällä hetkellä voimakkaasti energiavarastojen investointikustannusten pienentyessä ja energianvarastointi tarpeiden sekä investointien kannattavuuden kasvaessa.

TLS Verkko Oy:n verkkoalueella on mittava määrä eri vaiheissa olevia uusiutuvan sähköntuotannon hankkeita. Tuulivoimahankkeiden yhteisteho ylittää 1500MW ja teollisen mittaluokan aurinkosähköpuistohankkeita syntyy kiihtyvällä tahdilla.

TLS Verkko Oy toteuttaa määrätietoisesti tekemäänsä pitkän tähtäimen suunnitelmaa sähkönjakeluverkkojen toimintavarmuuden parantamiseksi. Nyt esillä oleva kehityssuunnitelmamme pohjautuu pitkän tähtäimen suunnitelmaamme tulevaisuuden verkkoja rakennettaessa.

Asiakkaillamme on nyt mahdollisuus perehtyä TLS Verkko Oy:n kehityssuunnitelmaan ja kommentoida sitä.

Anna palautetta
Käsittelemme henkilötietoja henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lue lisää Rekisteriselosteesta.