Tietoja ja ohjeita

Mikrotuotanto

Oma sähköntuotanto on mahdollista!

Oma sähköntuotanto voidaan jakaa kolmeen erityyppiseen tuotantoon, mikrotuotantoon, pientuotantoon ja ammattimaiseen sähköntuotantoon.

Yleisin oman sähkön tuotanto on mikrotuotanto. Tehoiltaan suuremmista sähköntuotannon vaihtoehdoista kerromme lisää mm. Pientuotanto sivullamme.

Kun suunnittelet omaa sähköntuotantoa, ota yhteys meihin hyvissä ajoin, vähintään 4 kuukautta ennen käyttöönottoa.

Mikrotuotannon  ja pienjänniteverkkoon liitettävän pientuotannon aloittamisessa vaadimme Mikrotuotannon yleistietolomakeen  tietojen täydentämisen ja palauttamisen meille.

Lisätitetoja saat asiantuntijoiltamme. Yhteystiedot löytyvät sivultamme Asiakaspalvelun yhteystiedot.

Mikrotuotanto, enintään 100 kVA sähköntuotanto

Mikrotuotannolla  tarkoitetaan nimellisteholtaan enintään 100 kVA sähköntuotantoyksikköä, joka tulee ensisijaisesti omaan käyttöön. Sähkön syöttö verkonhaltijan jakeluverkkoon on vähäistä.

Yleisimpiä mikrotuotantolaitoksia ovat tällä hetkellä omat aurinko- ja  tuulivoimalat  ja pienet biopolttolaitokset.

Ota aina jo suunnitteluvaiheessa yhteys asiantuntijoihimme. Yhteystiedot löytyvät sivultamme Asiakaspalvelun yhteystiedot tai ilmoituslomakkeella.

Tarkista sijaintikunnan lupavaatimukset, tarvitseeko laitteisto rakennus- tai toimenpideluvan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Ennen tuotantolaitteiston hankintaa on myös  selvitettävä sähkösuunnittelijan /-urakoitsijan kanssa, millaisia muutoksia tuotantolaitteiston liittäminen vaatii kiinteistösi sisäiseen sähköverkkoon.

Ennen laitteiston hankkimista varmistu, että se soveltuu yleiseen sähkönjakeluverkkoon liitettäväksi Suomessa. Tarkista Energiateollisuus ry:n suositukset.

Sähköntuotanto liitetään jakeluverkkoomme luotettavasti ja turvallisesti. Itse voimalan rakentaminen ja liittymispisteen jälkeiset sähkötyöt kuuluvat asiakkaalle. Asennukset voi suorittaa vain sähköalan ammattilainen. Liittäminen osaksi jakeluverkkoa tapahtuu aina jakeluverkkoyhtiön luvalla.

Käyttöönoton yhteydessä liittymispisteessä oleva sähkömittari ohjelmoidaan mittaamaan energiaa myös verkon syötön suuntaan. Sähköverkosta otettu ja sinne syötetty ylijäämäenergia käsitellään aina erillisinä tietoina. Ylijäämäenergian voit syöttää TLS Verkko Oy:n verkkoon.

Mikäli haluat myydä mahdollista ylijäämätuotantoa yleiseen sähköverkkoon, mittauksen muutoksen lisäksi myynti edellyttää aina sopimusta sähkön ostajan kanssa.

Yhteydenottolomake
Tallentamalla sähköpostiosoitteesi, saat lähettämäsi yhteydenottopyynnön myös sähköpostiisi.
Tarkista, sähköpostilla vaihtoehdossa, että ilmoitit sähköpostiosoitteen!
Käsittelemme henkilötietoja henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lue lisää Rekisteriselosteesta.