Palvelemme/asiakaspalvelu@tls.fi /ma-pe klo 9-11 p.016 532 050/Vikapäivystys 24h p.016 532 030

Tietoja ja ohjeita

Johtoalueiden raivaukset

Johtoalueiden raivaaminen parantaa sähköverkon toimintavarmuutta!

Teemme vuosittain johtoalueiden raivaamista  sähköverkon toimintavarmuuden parantamiseksi. Kesän ja syksyn aikana raivataan aluspuustoa ja linja-alueelle kasvaneet haitalliset puut kaadetaan. Raivauksen yhteydessä poistetaan myös sähkönjakelun toimitusvarmuutta uhkaavia reunapuita (Johtoalueiden vierimetsien hoito-ohje). Raivaus perustuu Sähköturvallisuusmääräyksiin ja käyttövarmuuden ylläpitoon. Kaadetut puut ovat maanomistajan omaisuutta, joita Tornionlaakson Sähkö ei poista johtoalueelta. Maanomistaja voi hakea puut omaan käyttöönsä.

Kartat kesän ja syksyn aikana suoritettavista johtokatujen raivauksista Torniossa, Ylitorniolla, Pellossa ja Kolarissa löytyvät alta.

Raivauksia koskeviin kysymyksiin vastaavat alueiden työnsuunnittelijat, Yhteystiedot.
Ilmoitamme raivauskohteista kotisivun etusivun ajankohtaiset osiossa.

Olemme apuna puunkaadossa!

TLS Verkko tarjoaa sinulle puiden kaatoapua yhtiön omistamien ilmajohtojen läheisyydessä oleville puille. Katso palvelustamme lisää.

110 kV Johdot

 • Raivattava johtokatu on yleensä n. 20 – 35m (maankäyttösopimuksesta riippuen)
 • Raivauksessa poistetaan kaikki lehtipuuaines sekä n.1m pidemmät havupuut.
 • Johtokadun ulkopuolelta, vierialueelta kaadetaan johtoa uhkaavat ja johdolle kallistuneet puut.
 • Raivattu puuaines jää maanomistajille.

45 kV Johdot

 • Raivattava johtokatu on yleensä n. 16 – 20m (maankäyttösopimuksesta riippuen)
 • Raivauksessa poistetaan kaikki lehtipuuaines sekä n.1m pidemmät havupuut.
 • Johtokadun ulkopuolelta, vierialueelta kaadetaan johtoa uhkaavat ja johdolle kallistuneet puut.
 • Raivattu puuaines jää maanomistajille.

20kV Johdot

 • Raivattava puuvapaa johtokatu on 10m rungosta – runkoon mitaten sekä johtimien kohdalla raivaushetkellä 4m oksiin.
 • Kaikki puuaines kaadetaan raivausalueelta, lukuun ottamatta katajapensaita.
 • Johtokadun ulkopuolelta, vierialueelta kaadetaan johtoa uhkaavat ja johdolle kallistuneet puut.
 • Piha- ja tonttialueilla puiden poistoista pyritään sopimaan tontin omistajan kanssa
 • Raivattu puuaines jää maanomistajille.

0,4kV Johdot

 • Pienjännitejohdot raivataan joko maasta puita poistaen tai riittävästi oksien (puuvapaa alue vähintään 1m).
 • Raivaustyön suorittaja pyrkii sopii maanomistajien kanssa piha-alueilla ja asuintonteilla tapahtuvan puunpoiston.
 • Raivattu puuaines jää maanomistajille, tarvittaessa esim. kaavoitetulla tonttialueella voidaan pyydettäessä erikseen sopien poistaa raivausjätteitä myös johdonomistajan toimesta.

Katso Sähkömarkkinalaki 6 luku 50§

6 luku
Jakeluverkkoa ja jakeluverkonhaltijaa koskevat säännökset

50 §
Suurjännitteisen jakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset.
Suurjännitteinen jakeluverkko on suunniteltava ja rakennettava, ja sitä on ylläpidettävä siten, että:

1) verkko täyttää järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan asettamat verkon käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset;

2) verkon toiminta ei häiriydy sähköjohtojen päälle kaatuvista tai johtokadulla kasvavista puista.