Tietoja ja ohjeita

Johtoalueiden raivaukset

Johtoalueiden raivaaminen parantaa sähköverkon toimintavarmuutta!

Johtoalueiden raivaaminen parantaa sähköverkon toimintavarmuutta ! 

Teemme vuosittain johtoalueiden raivaamista  sähköverkon toimintavarmuuden parantamiseksi ja turvallisuuden takaamiseksi. Kesän ja syksyn aikana raivataan aluspuustoa ja linja-alueelle kasvaneet haitalliset puut kaadetaan. Raivauksen yhteydessä poistetaan myös sähkönjakelun toimitusvarmuutta uhkaavia reunapuita. Raivaus perustuu Sähköturvallisuusmääräyksiin ja käyttövarmuuden ylläpitoon. Kaadetut puut ovat maanomistajan omaisuutta, joita TLS Verkko ei poista johtoalueelta. Maanomistaja voi hakea puut omaan käyttöönsä. 

Oheisen Linkin kautta pääset tutustumaan oman alueesi raivausajankohtaan. 

Raivauksia koskeviin kysymyksiin vastaa Mika Huttu 040 193 9507 tai mika.huttu(at)tls.fi 

110 kV Johdot 

 • Raivattava johtokatu on yleensä n. 20 – 35m (maankäyttösopimuksesta riippuen) 
 • Raivauksessa poistetaan kaikki lehtipuuaines sekä n.1m pidemmät havupuut. 
 • Johtokadun ulkopuolelta, vierialueelta kaadetaan johtoa uhkaavat ja johdolle kallistuneet puut. 
 • Raivattu puuaines jää maanomistajille. 

45 kV Johdot 

 • Raivattava johtokatu on yleensä n. 16 – 20m (maankäyttösopimuksesta riippuen) 
 • Raivauksessa poistetaan kaikki lehtipuuaines sekä n.1m pidemmät havupuut. 
 • Johtokadun ulkopuolelta, vierialueelta kaadetaan johtoa uhkaavat ja johdolle kallistuneet puut. 
 • Raivattu puuaines jää maanomistajille. 

20kV Johdot 

 • Raivattava puuvapaa johtokatu on 10m rungosta – runkoon mitaten sekä johtimien kohdalla raivaushetkellä 4m oksiin. 
 • Kaikki puuaines kaadetaan raivausalueelta, lukuun ottamatta katajapensaita. 
 • Johtokadun ulkopuolelta, vierialueelta kaadetaan johtoa uhkaavat ja johdolle kallistuneet puut. 
 • Piha- ja tonttialueilla puiden poistoista pyritään sopimaan tontin omistajan kanssa 
 • Raivattu puuaines jää maanomistajille. 

0,4kV Johdot 

 • Pienjännitejohdot raivataan joko maasta puita poistaen tai riittävästi oksien (puuvapaa alue vähintään 1m). 
 • Raivaustyön suorittaja pyrkii sopii maanomistajien kanssa piha-alueilla ja asuintonteilla tapahtuvan puunpoiston. 
 • Raivattu puuaines jää maanomistajille, tarvittaessa esim. kaavoitetulla tonttialueella voidaan pyydettäessä erikseen sopien poistaa raivausjätteitä myös johdonomistajan toimesta. 

Katso Sähkömarkkinalaki 6 luku 50§

6 luku
Jakeluverkkoa ja jakeluverkonhaltijaa koskevat säännökset

50 §
Suurjännitteisen jakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset.
Suurjännitteinen jakeluverkko on suunniteltava ja rakennettava, ja sitä on ylläpidettävä siten, että:

1) verkko täyttää järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan asettamat verkon käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset;

2) verkon toiminta ei häiriydy sähköjohtojen päälle kaatuvista tai johtokadulla kasvavista puista.