Tietoja ja ohjeita

Etäluettavat sähkömittarit

Laadukasta ja oikea-aikaista tietoa sähkömittareiden kautta!

Asiakkaan kuluttamaa ja tuottamaa sähkö mitataan etäluettavilla mittareilla. Tämän lisäksi mittareista saadaan myös paljon muunlaista tietoa sähköverkon toiminnasta ja tapahtumista. 

Tämän vuoksi onkin erittäin tärkeää, että laitteet pysyvät toiminnassa. Asentajamme seuraavat säännöllisesti mittareiden toimivuutta ja suorittavat tarvittaessa huoltokäyntejä. Lisäksi suoritamme mittausasetuksen mukaisesti laitteidemme päivittämistä uudempiin asetuksen täyttäviin laitteisiin. Asiakkaan on hyvä muistaa, että mittari tulisi aina jättää sähköihin. Mikäli esim. keskuksen pääkytkimen aukaisu katkaisee sähkön syötön mittarille tulisi käyttää mittalaitteesta löytyvää katkolaite nappia. Näin verkkoyhtiö välttää turhan huoltokäynnin ja mahdollisen ongelmatilanteet sähkönsyötössä asiakkaalle voidaan korjata hyvissä ajoin mittarilta saadun tiedon perusteella. Myös mahdolliset muut tapahtumat sähköverkossa ovat helpommin selvitettävissä, mikäli laite on jatkuvassa yhteydessä luentajärjestelmään. 

Jos kuitenkin jostakin syystä mittarille tulevan sähkön joutuu katkaisemaan, olisi hyvä olla yhteydessä asiakaspalveluun, josta voidaan neuvoa, miten tulee toimia. Lyhemmistä, alle vuorokauden katkoista esim. sähkötöiden tms. vuoksi ei tarvitse ilmoittaa. 

Jos mittarin luenta yhteys menetetään ja mittalaitetta ei kyetä huoltamaan, joutuu mittaustiedon hallintajärjestelmä arvioimaan asiakkaan kulutusta, aiemman kulutuksen perusteella. Luentayhteyden palatessa arvioidut tehot toki pyritään korjaamaan todellisen kulutuksen mukaiseksi. Kuitenkin on hyvä muistaa, että nolla kulutuskin on parempi mitata kuin arvioida. 

Uuden asetuksen mukaiset rekisteröivät kulutetun/tuotetun sähköenergia 15 minuutin eli vartin välein. Näin saatu kulutustieto siirretään kerran vuorokaudessa mittaustietojärjestelmään, josta se edelleen jaetaan esim. sähkön myyjille. Asiakas voi tarkastella omaa kulutustaan Online -palveluiden avulla. Aina luenta ei välttämättä toimi erinäisistä syistä ja tämän vuoksi voi olla, että tieto ei päivity jokaisena päivänä. 

Asiakkaalle on tarjolla mittarin näytöstä nähtävän tiedon lisäksi myös kuormanohjaus lähtö ja ns. HAN -portti. Kuormanohjaus toimii mittauslaitteella siten, että se kytkee kello 22:00 – 23:00 välisenä aikana kuormanohjaus releen koskettimet kiinni ja vapauttaa ne seuraavana aamuna kello 6:00 – 7:00 mennessä. Kuormanohjaus releen käyttöönotto vaatii aina sähköurakoitsijan ja TLS Verkon asentajan käynnin, mikäli asennus tehdään mittarin vaihdon jälkeen. 

HAN -portin käyttöä varten tulee asiakkaan pyytää verkkoyhtiötä aktivoimaan kyseinen toiminto. Pyynnöt voi lähettää osoitteeseen mittaus(at)tls.fi. Mikäli mittarista ei löydy kyseistä liitintä, vaihtaa yhtiö asiakkaan pyynnöstä 4kk sisällä laitteen kyseistä ominaisuutta tukevaksi ilman erillisiä kustannuksia. Tämän portin kautta on saatavissa esimerkiksi tietoa auton sähkölatauslaitteiden tai aurinkosähkö invertterin ohjaukseen. Asiakkaan tulee hankkia itse kyseiseen porttiin sopiva laite. 

E360 Mittarin Käyttöohje.

Huomioitavaa: Sähkötöiden ajaksi sähköt tulee katkaista asunnon pääkytkimestä ja avaamalla työkohteen sulakkeet.

Verkkoyhtiö seuraa mittareiden toimintaa päivittäin. Jos mittarin luentayhteys katkeaa,  lähtee asentaja suorittamaan korjausta laitteelle. Tämän vuoksi  on tärkeää, että mittaria ei jätetä pitkäksi aikaa sähköttömäksi. Jos näin kuitenkin joudutaan toimimaan esimerkiksi kiinteistössä tapahtuvan remontin vuoksi, asiasta tulee ilmoittaa myös verkkoyhtiön asiakaspalveluun. Silloin mittari voidaan  laittaa määräajaksi ns. hälytyssulkuun ja turhaa käyntiä ei tarvitse tehdä.

Nolla kulutuksenkin mittaus on tärkeää, silloin  asiakkaan laskutus menee todellisen tiedon perusteella, eimmekä joudu arvioimaan kulutuksia todellisen lukeman puuttuessa.

Mittari tallentaa sähköverkkoon liittyviä laatutietoja, jotka ovat auttavat mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämisessä. Uudemmissa keskuksissa mittari on asennettu ennen pääkytkintä, jolloin kyseistä ongelmaa ei pääse syntymään.