Tietoja ja ohjeita

Johtoalueiden vierimetsien hoitaminen

Johtoalueen vierimetsien hoitaminen palvelee metsän omistajaa ja verkkoyhtiötä!

Yli puolet sähköjohdoista sijaitsee edelleen metsissä, mistä johtuen
johdot ovat alttiita sille, että puita voi kovan tuulen, myrskyn tai lumikuorman vuoksi kaatua tai taipua niiden päälle. Myös hakkuissa saattaa tapahtua
vahinkoja, joissa yksittäinen puu varotoimenpiteistä huolimatta kaatuu johdon
päälle. Sähköhäiriöiden yleisin syy onkin sähköjohdon päälle kaatunut tai siihen nojaava puu tai sen oksa.
Hoidettu metsä tuottaa parhaiten. Reunusmetsien asianmukainen hoito on
sekä metsän omistajan että verkonhaltijan etu. Oikein hoidetut reunusmetsät lisäävät olennaisesti sähkötoimituksen luotettavuutta ilman, että siitä aiheutuu kustannuksia tai menetyksiä metsänomistajalle.

Toivomme, että tutustut linkin oppaaseen Johtoalueiden Vierimetsien Hoito Opas.