Tietoa yhtiöstä

Ajattelemme

Ajattelemme ja toteutamme!

Luotettava

Toimintamme perustuu tarkasti säädeltyyn toimintaan. Päätöksemme ja toimintamme tukevat ajatusta asiakkaiden oikeuden- ja yhdenmukaisesta kohtelusta. Varallisuutemme on luotettavalla pohjalle. Asiakkaana tai  yhteistyökumppanina voit luottaa kykyymme kantaa vastuu lupauksistamme.

Palveleva

Yhteiskunnan sähköistyminen ei ole vähentänyt merkittävästi meidän tarjoamaa henkilökohtaista palveluamme. Asiakaspalvelijoiden määrä on pysynyt vakiona jo vuosia ja tekniseen osaamiseen sekä palveluun  ja verkonrakentamiseen olemme lisänneet resursseja. Tahtotilamme on palvella sinua vuorokauden ajasta riippumatta ja  olemme lisänneet käyttöösi sähköisiä palvelukanavia ja lomakkeita. Palvelemme kuitenkin henkilökohtaisesti  Yhteystiedoissa esitetyillä tavoilla.

Paikallinen

Toimimme seutukunnassa paikallisesti. Teknisiä työpisteitä on neljällä toimipaikalla, Kolarissa, Pellossa, Ylitorniolla ja Tornion Arpelassa.  Pellon pääkonttorissa sijaisevat hallinto- ja suunnittelupalvelut. Aluekonttorit palvelevat nopeasti ja joustavasti lähialueen asiakkaitamme. Paikallisuus näkyy tekemisessämme ja puheessamme. Met haluamma palvella sinua! Paikallisuus korostuu erityisesti juurikin henkilöstössä.  Suurin osa henkilökunnastamme on syntyisin alueelta ja asunut tai  asuu toimialueella. Tämä vahvistaa henkilökuntamme paikallistuntemusta ja parantaa palvelua asiakkaille.

Paikallisuus on läsnä!

Vastuullinen

Sähköverkkotoimijana meidän on kyettävä kantamaan vastuumme sähkönsiirrosta ja sähköverkosta.  Teemme jatkuvasti  hartiavoimin työtä verkonrakentamisessa ja kunnossapidossa häiriöttömän sähkönsiirron mahdollistamiseksi.

Toimimme alueella  24/7 periaattella.

Toimintamme on osa tärkeää infraa, joka  tarjoaa sinulle mahdollisuuden yrittää, elää ja  asua  turvallisesti täällä.

Pitkäjänteinen

Sähköverkkotoiminnan neljännesvuosi voisi olla verrattuna moneen liiketoimintaan  useita vuosia.  Perinteisesti sähkövoimaan tehtävät investoinnit ja hankkeet kantavat vuosikymmeniä. Kun rakennamme, kun korjaamme, vaikutusaika on vähintäänkin  useita vuosia. Vain pitkäjänteisellä kestävän kehityksen ajattelulla voimme tarjota luotettavaa, paikallista, vastuullista ja pitkäjänteistä sähkönsiirtopalvelua sinulle aina kun sähköä tarvitset.

Vuosittaiset verkon rakentamis- ja korjaussuunnitelmat löydät sivultamme Sähköverkon korjaussuunnitelmat.