Tietoja ja ohjeita

Urakoitsijoita koskeva tilaajavastuu

Harmaan talouden torjunta -talkoot!

Harmaa talous vääristää kilpailua, heikentää työntekijöiden asemaa ja asiakkaiden oikeusturvaa. Olemme mukana harmaan talouden torjunta -ohjelmassa. Vaikka toimimme Pohjois-Suomessa ja harmaan talouden suurin onglema on Etelä-Suomessa, meidän on  toimittava kuten lainsäädäntö vaatii.

Olemme koostaneet käyttöösi lyhyen toimintaohjeen, jonka toivomme helpottavan sinua ymmärtämään asiakirjavaateemme. Osana Harmaan talouden torjuntaa, olemme jaotelleet toimenpiteemme neljään osaan.

Ohjeistamme liitteessä miten sinun urakoitsijana tulee toimia.
Tulosta tästä käyttöösi   Harmaan TaloudenTorjunta -Tiedote.

Lue lisää sivultamme Harmaan Talouden Torjunta.

Työn tilaaja on vastuussa tilaajavastuun toteutumisen selvittämisestä.  Työn tilaajana me tarvitsemme ennen sopimuksen allekirjoittamista tai työn alkamista ja pyytäessämme sopimuksen aikana tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat.

Asiakirjat on  yksilöity ohjeessamme Harmaan Talouden Torjunta -Tiedote

Liittymällä Luotettava kumppani -palveluun, saamme yritystäsi koskevat tarvittavat tiedot suoraan järjestelmästä. Liittyminen Luotettava Kumppani -palveluun helpottaa sinua urakoitsijana  sekä varmistaa meille yrityksesi toimintakelpoisuuden.

Lue lisää Luotettava Kumppani -palvelusta.

Työntekijäilmoitus tehdään aina kun  kyseessä on yhteinen työmaa. Vastuu ilmoittamisesta on päätoteuttajalla. Sopimuksessa on mainittu päätoteuttaja, joka ilmoittaa kaikki yhteisen työmaan työntekijätiedot.

Työmaalla kaikilla työntekijöiksi luettavilla on oltava kuvallinen henkilötunniste veronumeroineen.

Lue lisää mm. Verohallinnon sivuilta Yhteinen työmaa

 

TLS Verkko Oy kuuluu rakentamispalvelun ostajana rakentamispalvelun käännetyn arvonlisäveron piiriin.

Rakennusalan käännetty verovelvollisuus tarkoittaa sitä, että tiettyjen rakentamispalvelujen myyntitilanteessa verosta vastaa ostaja eikä myyjä.

Urakoitsija/ alihankkija, joka myy verottajan tulkitsemaa rakentamispalvelua on huomioitava laskussa laskutusperusteen lisäksi, että lasku osoitetaan ostajalle ilman arvonlisäveroa.
Lisäksi laskussa on oltava merkintä käännetystä arvonlisäverosta merkinnällä ALV 8 C §.

Ilmoitamme meidän omat urakat vaatimuksien mukaisesti oma-aloitteisesti. Tämän ilmoituksen tekemiseen emme tarvitse pääsääntöisesti urakoitsijoilta lisätietoja.