Asiakaspalvelu

Arvonlisävero

Arvonlisävero

Voimassa oleva arvonlisävero (24%) lisätään perusmaksun, sähkönsiirron, energiamaksun, tehomaksun, loistehomaksun ja sähköverojen summaan.

Hinnastossa esitetyt hinnat ovat ilmoitettu arvonlisäverollisena, ellei kohdassa ole toisin kerrottu.