Tietoa yhtiöstä

Ympäristövaikutukset ja -vastuu

Rakentaminen ja kunnossapito – hyvä asia?

Verkkoliiketoiminnassa merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät sähköverkon rakentamisesta ja kunnossapidosta. Haittavaikutuksia vähennetään kehittämällä suun­nittelua, valitsemalla sijoituspaikkoihin sopivimmat pylväsmateriaalit ja kyllästeaineet sekä tiivistämällä yhteistyötä kaavoittajien kanssa. Purettu materiaali hyödynnetään verkon rakentamisessa tai toimitetaan kierrätykseen.

TLS Verkko on mukana energia-alan energiatehokkuussopimuksessa. Sopimus pitää sisällään laajasti yhteiskunnallisia energiansäästö toimenpiteitä, mutta myös asiakkaillemme sähkön käyttämiseen liittyvää tiedottamista.

 

Suomessa on  käynnistynyt uusi energiatehokkuussopimuskausi vuosille 2017–2025.

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

Vapaaehtoiset sopimukset valtion ja toimialojen yhdessä valitsema tapa täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet. Kattavalla ja tuloksekkaalla sopimustoiminnalla velvoitteet on jatkossakin mahdollista saavuttaa ilman erillistä uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja.

Energiatehokkuussopimuskausi 2017–2025 jatkaa vuoden 2016 lopussa päättynyttä energiatehokkuussopimusten kautta 2008–2016.

Lue sopimuksesta lisää  tästä linkistä  Sopimus