Palvelemme ma-pe klo 9-15 | asiakaspalvelu@tls.fi | p. 016 532 050| Vikapäivystys avoinna aina p. 016 532 030

Asiakaspalvelu

Liittymis- ja liitäntämaksut

Liittymis- ja liitäntämaksut

Tarkistamme hinnastoja vuosittain. Hinnasto on voimassa 1.1.2019 alkaen.

Liittymismaksut ovat palautus- ja siirtokelpoisia ja hintoihin ei lisätä arvonlisäveroa.

Pienjänniteliittymismaksut (Pj)

Pj- liittymän hinnoittelussa on käytössä vyöhykehinnoittelu.

Vyöhykehinnoittelua ei käytetä alueisiin, joihin on määritelty erikoisehtoja tai aiemmin määritelty aluehinta.

 

 

Hintavyöhyke 1

Liittymät, jotka sijaitsevat vyöhykkeellä 1. Hinta määräytyy pääsulakkeen koon mukaan.

Pääsulake 
Hinta 
 
3 x 25 A 
1 900,00 
€ 
3 x 35 A 
2 660, 00 
€ 
3 x 63 A 
4 788,00 
€ 
3 x 100 A 
7 600,00 
€ 
3 x 160 A 
12 160,00 
€ 

Hintavyöhyke 2

Liittymät, jotka sijaitsevat vyöhykkeellä 2. Hinta määräytyy pääsulakkeen koon mukaan.

Pääsulake 
Hinta 
 
3 x 25 A 
2 800,00 
€ 
3 x 35 A 
3 920,00 
€ 
3 x 63 A 
7 056,00 
€ 

Hintavyöhyke 3

Liittymät, jotka sijaitsevat vyöhykkeellä 3. Hinta määräytyy pääsulakkeen koon mukaan.

Pääsulake 
Hinta 
 
3 x 25 A 
5 600,00 
€ 
3 x 35 A 
7 840,00 
€ 

Voimassaolevan aluekohtaisen hinnaston löydät tästä linkistä   Aluekohtainen hinnastot.

Aluekohtaista liittymismaksua arvioidaan todellisiin rakennuskustannuksiin perustuen ja hinnoittelussa huomioidaan potentiaalisten liittyjien määrä, olemassa olevat kiinteistöt ja kaavoitetut tontit, poikkeamis- tai rakennusluvan saaneet rakennuskohteet.

Liittymismaksut määritellään erikseen kullekin alueelle jakamalla liittymien rakentamisesta ja tarvittavasta jakeluverkon vahvistamisesta aiheutuvat rakennuskustannukset potentiaalisten liittyjien kesken.

Sähköverkon rakentamiskustannuksissa käytetään Energiaviraston vahvistamia voimassaolevia yksikköhintoja.

Yhtiön toimialueella on kaava-alueita, joihin aluekohtainen liittymishinta on laskettuna vuosittain valmiiksi.

Katso aluekohtaisen hinnoittelun piirissä olevat kohteet tästä linkistä.  Aluekohtainen hinnoittelu

Mikäli alueen potentiaalista liittyjistä ei löydy 60 % sähköverkkoon liittyjää, niin halukkaille voidaan tarjota mahdollisuutta liittyä sähköverkkoon korotetulla liittymismaksulla.  Korotettu liittymismaksu lasketaan jakamalla 60 % osuus rakentamiskustannuksista halukkaiden liittyjien määrällä. Aluehinnoittelusta siirrytään vyöhykehinnoitteluun, kun liittyjien määrä vastaa potentiaalisten liittyjien määrää.

Jälkiliittyjälauseke
Liittymismaksun ollessa korkeampi kuin alueen siirryttäessä vyöhykekohtaiseen hinnoittelun mukaiseen liittymishinnastoon, sovelletaan jälkiliittyjälauseketta. Sopimuksissa on kirjattu jälkiliittyjälauseke, mikäli sen käyttö on mahdollista.

Lausekkeen perusteella liittymismaksusta palautetaan liittyjälle se osuus, joka ylittää uusien liittyjien maksaman osuuden liittymismaksusta.  Jälkiliittyjä lauseke on voimassa 10 vuoden ajan sopimuksen alkamisesta.

Sovelletaan tapauksissa, jotka sijoittuvat aluehinnoittelun ja vyöhyke 1 – 3 ulkopuolelle. Liittymismaksu lasketaan tapauskohtaisesti.

Ota yhteys asiantuntijaamme. Yhteystiedot löytyvät sivultamme Asiakaspalvelun Yhteystiedot

Liitymästä ei peritä erillistä liitymismaksua.

Sähkönsiirron hinnoittelun löydät sivultamme Siirtohinnat.

Lue lisää sivultamme Tilapäisliittymä.

Vyöhykkeellä 1 sijaitseviin  kiinteistöihin voidaan liittää myös suurempia sulakekokoja tarvitsevia käyttäjiä.  Näiden sulakekokojen liittäminen sähköverkkon voi vaatia  sähköyhtiöltä toimenpiteitä. Katso voimassa oleva hinnasto tästä linkistä.  Vyöhyke1 >160A

Keski- ja suurjänniteliittymien liitäntämaksu muodostuu kapasiteettivarausmaksusta ja  verkon liittämis- ja rakentamiskustannuksista.  Sähköverkon rakentamiskustannuksissa käytetään Energiaviraston vahvistamia voimassa olevia yksikköhintoja.  Kj- ja Sj-liitäntämaksut eivät ole siirto- tai palautuskelpoisia ja hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero (alv 24 %).

Liittämiskohta sovitaan aina tapauskohtaisesti. Kapasiteettivarausmaksu kattaa keski- ja suurjänniteverkon vahvistamisen. Kapasiteettivarausmaksun määräävä liittymisteho on liittyjän suurin yhden tunnin keskiteho (kVA).

Maksu ei sisällä liittymisjohtoa, mittari ja näiden asennusta. Liittyjä hankkii ja kustantaa muuntamonsa kj- mittausvarusteilla ja vastaa sen käytöstä.

Kapasiteettivarausmaksut

Keskijänniteliittymä                              65 €/kVA
Suurjänniteliittymä kulutukselle           45 €/kVA
Suurjänniteliittymä tuotannolle            40 €/kVA

Mikrotuotanto, pientuotanto, ammattimainen sähkön tuottaminen

Tuotannon liittämismaksulla tarkoitetaan tässä sähköntuotantolaitosta  tai usean sähköntuotantolaitoksen muodostamaa kokonaisuutta, joka liitetään Tornionlaakson Sähkön omistamaan sähköverkkoon.
Tuotannoksi voidaan katsoa aurinkovoima, tuulivoima tms. oma energian tuotanto.

Tuotannon liittymismaksu on sama kuin teholtaan samansuuruisen liittymän liittymismaksu. Kiinteistö, jossa on voimassa oleva sähköliittymä, oikeuttaa myös tuotannon liittämisen samaan liittymään. Mikäli tuotantotoiminta vaatii sähköverkon vahvistamista, laskutetaan vahvistamisesta aiheutuvat kustannukset liittyjältä.

Lue lisää  asiasta sivultamme Oma sähköntuotanto.