Asiakaspalvelu

Sopimusehdot ja sopimuserimielisyydet

Toimintamme on tarkasti säädeltyä ja valvottua!

Noudatamme toimissamme Energiateollisuus ry:n antamia ohjeita ja suosituksia.  Voit käydä tutustumassa laajemmin ehtoihin ja suosituksiin Energiateollisuus ry:n sivuilta.

Vastaamme sähkönkäyttöpaikoista, jotka sijaitsee Tornionlaakson Sähkön toimialueella.

Sopimusehdot löytyvät täältä!

Teemme verkkopalvelusopimuksen sähkönsiirrosta, jos sähkönkäyttöpaikka sijaitsee alueellamme. Sähkönsiirtosopimuksen liitteenä on  aina verkkopalveluehdot.

Verkkopalveluehdot (VPE 2014)

Verkkopalveluehdot (VPE 2019 )  

Liittymisehdot  liitetään  aina sähköverkon liittymissopimuksen liitteeksi.

Liittymisehdot (LE 2014)

Liittymisehdot (LE 2019)

 

Sähköntuotannon liittymisehdot liitetään  aina liittymissopimukseen.

Ehtoja sovelletaan tilanteeseen, jossa liittyjän tai liittyjän puolella olevan kolmannen osapuolen sähköntuotantolaitteisto liitetään sähköverkkoon ja toimii rinnan jakeluverkon kanssa niin, että tuotettu sähkö voidaan syöttää osin tai kokonaan jakeluverkkoon. Tällöin sähkönsyötöstä on tehtävä sähköntuotannon verkkopalvelusopimus ja mahdollisesta sähkön ostosta samassa pisteessä omat sopimuksensa

Tuotannon Liittymisehdot (TLE 2014)

 Pientuotanon Liittaminen Jakeluverkkoon

Mikrotuotannon Liittaminen Verkkoon

Mikrotuotannon Yleistietolomake

Verkkopalvelusopimusta sovelletaan, kun sähkön pientuottajan tuotantolaitteisto toimii rinnan jakeluverkon kanssa niin, että tuotettu sähkö voidaan siirtää osin tai kokonaan jakeluverkkoon.

Ehtoja sovelletaan suurjännitteiseen liittymään. Ehdot liitetään aina suurjännitteisen  liittymissopimuksen liitteeksi.

Suurjännitteisen jakeluverkon liittymisehdot (SJLE 2019)

 

 

Ehtoja sovelletaan suurjännitteisen liittymään. Ehdot liitetään  aina suurjännitteisen verkkopalvelusopimuksen liitteeksi.

Suurjännitteisen jakeluverkon verkkopalveluehdot (SJVPE 2019)

 

Maankäyttösopimuksen ehdot löytyvät sopimuksen sisällöstä.

Katso sopimuksen sisältö tästä Maankayttosopimusmalli

Kun asiat eivät mene, niin kuin olet ymmärtänyt  eikä sopimusta koskevaa erimielisyyttä saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla,voit kuluttajana  saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla
yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).