Palvelemme ma-pe klo 8-16 | asiakaspalvelu@tls.fi | p. 016 532 020| Vikapalvelu p. 016 532 030

Asiakaspalvelu

Sopimusehdot ja sopimuserimielisyydet

Toimintamme on tarkasti säädeltyä ja valvottua!

Noudatamme toimissamme Energiateollisuus ry:n antamia ohjeita ja suosituksia.  Voit käydä tutustumassa laajemmin ehtoihin ja suosituksiin Energiateollisuus ry:n sivuilta.

Vastaamme sähkönkäyttöpaikoista, jotka sijaitsee Tornionlaakson Sähkön toimialueella.

Sopimusehdot löytyvät täältä!

Teemme verkkopalvelusopimuksen sähkönsiirrosta, jos shkönkäyttöpaikka sijaitsee alueellamme. Sähkönsiirtosopimuksen liitteenä on  aina verkkopalveluehdot.

Sähköenergian myynnin  voit kilpailuttaa ja valita itsellesi sopivan myyjän. Alueellamme  toimitusvelvollinen myyjä on Energiapolar Oy.  Jos valitset myyjäksesi toimitusvelvollisen myyjän, sopimustasi koskevat sekä verkkopalveluehdot että sähkönmyyntiehdot.

Verkkopalveluehdot (VPE 2014)

Sähkönmyyntiehdot( SME 2014)

Liittymisehdot  liitetään  aina sähköverkon liittymissopimuksen liitteeksi.

Liittymisehdot (LE 2014)

Sähköntuotannon liittymisehdot liitetään  aina liittymissopimukseen.

Ehtoja sovelletaan tilanteeseen, jossa liittyjän tai liittyjän puolella olevan kolmannen osapuolen sähköntuotantolaitteisto liitetään sähköverkkoon ja toimii rinnan jakeluverkon kanssa niin, että tuotettu sähkö voidaan syöttää osin tai kokonaan jakeluverkkoon. Tällöin sähkönsyötöstä on tehtävä sähköntuotannon verkkopalvelusopimus ja mahdollisesta sähkön ostosta samassa pisteessä omat sopimuksensa

Tuotannon Liittymisehdot (TLE 2014)

 Pientuotanon Liittaminen Jakeluverkkoon

Mikrotuotannon Liittaminen Verkkoon

Mikrotuotannon Yleistietolomake

Verkkopalvelusopimusta sovelletaan, kun sähkön pientuottajan tuotantolaitteisto toimii rinnan jakeluverkon kanssa niin, että tuotettu sähkö voidaan siirtää osin tai kokonaan jakeluverkkoon.

Ehtoja sovelletaan suurjännitteiseen liittymään. Ehdot liitetään aina  suurjännitteisen liittymissopimuksen liitteeksi.

Ehtoja sovelletaan suurjännitteisen liittymään. Ehdot liitetään  aina suurjännitteisen verkkopalvelusopimuksen liitteeksi.

Maankäytösopimuksne ehdot löytyvät sopimuksen sisällöstä.

Katso sopimuksen siäsltö tästä Maankayttosopimusmalli

Etämyynnillä tehdyn kaupan voi peruuttaa. Lisätietoja tästä.

Kun asiat eivät mene, niin kuin olet ymmärtänyt  eikä sopimusta koskevaa erimielisyyttä saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla,voit kuluttajana  saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla
yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).