Tietoja ja ohjeita

Sähkömarkkinoiden osapuolet

Sähkömarkkinoiden eri osapuolten roolit

Sähkö tuotetaan voimalaitoksissa ydin-, vesi- ja tuulivoimalla sekä eri polttoaineilla. Suomesta löytyy  noin 150  sähköä tuottavaa yritystä ja noin 400 voimalaitosta. Voimalaitoksista  yli puolet on vesivoimalaitoksia. Eduskunnan parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea (PEIKKO) julkisti lokakuussa 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 –raporttinsa, jossa Suomi tavoittelee kasvihuonepäästötöntä energiantuotantoa vuonna 2050. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää muutoksia voimalaitoksiin, jotka käyttävät polttoaineenaan kivihiiltä, maakaasua tai turvetta. Käytännössä kyseisistä  polttoaineista pitäisi luopua vuoteen 2050 mennessä tai huolehtia polttamisessa syntyvän hiilidioksidin talteenotosta.

Voimalaitoksilta sähkö siirtyy koteihin ja muihin sähkön käyttöpaikkoihin kanta- ja jakeluverkkoa pitkin. Sähkönsiirrosta kantaverkossa vastaa vuonna 1996 perustettu Fingrid Oyj. Kantaverkossa sähkö siirtyy tuottajilta sähkönsiirto- ja teollisuusyrityksille, kuten TLS Verkko Oy:lle Suomessa on  noin 80 sähkönsiirtoyhtiötä, jotka vastaavat jakeluverkon rakentamisesta ja kehittämisestä, sähköverkoston kunnosta ja asiakkaille toimitettavan sähkön laadusta. Sähköverkkoliiketoiminta on luonteeltaan luonnollinen monopoli, koska päällekkäisiä tai ristikkäisiä verkkoja ei ole taloudellisesti kannattavaa rakentaa. TLS Verkko Oy toimii Länsi-Lapissa osittain neljän kunnan aluella. Alueemme rajoilla toimivat myös Tornion Energia Oy, Muonion Sähköosuuskunta, Rovakaira Oy ja Tenergia Oy

Monopoliaseman vuoksi toimintamme on tarkoin valvottua ja edellyttää erillisen verkkoluvan Energiavirastolta. Energiavirasto laskee sähkönsiirrolle sallitun tuoton, jonka perusteella yhtiöt määrittelevät siirtohinnat. Sähköyhtiönä voimme kuitenkin ostaa sähköenergian keneltä tahansa sähkönmyyjältä, joka  hankkii sähköenergian pohjoismaisesta sähköpörssistä.