Ajankohtaista

24 huhtikuun, 2024

Tornionlaakso Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous

Tornionlaakso Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous
pidetään torstaina 2. päivänä toukokuuta 2024 alkaen kello 17.00 Ravintola Grannissa Pellon Vihreällä Pysäkillä osoitteessa Kolarintie 9 A Pello.
Kokouksen järjestämiseksi pyydämme ennakkoilmoittautumiset su 28.4.2024 kello 16 mennessä sähköpostilla anna-liisa.vonfielitz@tls.fi tai puhelimella 041 459 70 76.
Kokouksessa käsitellään ja päätetään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat: tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttäminen, vastuuvapaus, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, tilintarkastajien lukumäärä, hallituksen jäsenten valitseminen, tilintarkastajan valitseminen.
Hallituksen ehdotus vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä:
Hallituksen ehdotus:

Osinkoa jaetaan 5 euroa osakkeelta eli 600 000 euroa

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 7.6.2024 on merkitty yhtiön osakasluetteloon

Osinko maksetaan 14.6.2023 osakkaan ilmoittamalle pankkitilille
Lisäksi käsitellään hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankkimisesta:
Hallituksen ehdotus:

Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön omalla vapaalla pääomalla

Yhtiö hankkii enintään 2 000 osaketta hintaan 250 euroa osakkeelta

Hankkimisjärjestys: Osakkeita hankitaan siinä järjestyksessä, missä osakkeenomistajat jättävät yhtiölle kirjallisen myyntisitoumuksen siihen asti, kunnes enimmäismäärä on täynnä.

Maksu osakkeista suoritetaan sen jälkeen, kun osakkeenomistaja on toimittanut osakekirjansa yhtiön pääkonttoriin osoitteessa Myllytie 1, Pello sekä ilmoittanut yhtiölle sen pankkitilin numeron, jolle maksu osakkeista suoritetaan.

Yhtiön omat osakkeet mitätöidään osakepääomaa alentamatta yhtiön hallituksen päätöksellä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen muilta osin päättämään omien osakkeiden hankkimisen tavasta.
Lisäksi käsitellään osakkeenomistajan esitys Jukka Kriston erottamisesta:
Antti Mäkituomaan esitys:

Antti Mäkituomas esittää yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous erottaa Jukka Kriston hallituksen jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden hallituksen jäsenen hänen jäljelle olevaksi toimikaudeksi.
Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.tornionlaaksonsahko.fi.
Pellossa 18.4.2024
TORNIONLAAKSON SÄHKÖ OY
Hallitus