KESKEYTYS SÄHKÖNJAKELUSSA 11.6.2024 klo 5:00 – 5:05

KESKEYTYS SÄHKÖNJAKELUSSA 11.6.2024 klo 5:00 – 5:05

KESKEYTYS SÄHKÖNJAKELUSSA

110 kV verkostotöiden vuoksi joudumme keskeyttämään sähkönjakelun Ylitornion—Pellon välisillä alueilla:

11.6.2024 klo 5:00 – 5:05

Ylitornion ja Pellon välisillä alueilla.

Sähköt voivat olla myös kytkettynä edellä mainittuina aikana.

Pahoittelemme keskeytyksistä aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja: Mika Huttu p. 040 193 9507

KESKEYTYS SÄHKÖNJAKELUSSA 6.6.2024 klo 5:00 – 5:20

KESKEYTYS SÄHKÖNJAKELUSSA

110 kV verkostotöiden vuoksi joudumme keskeyttämään sähkönjakelun Tornion pohjoispuolisilta alueilta.   

6.6.2024 klo 5:00 – 5:20

Karunki – Saattajärvi – Kukkola – Arpela- Kantojärvi – Liakka – Korpikylä – Kaakamo välisillä alueilla.

 

Sähköt voivat olla myös kytkettynä edellä mainittuina aikana.

Pahoittelemme keskeytyksistä aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja: Mika Huttu p. 040 193 9507

Kaapelinäyttöpalvelu

Pellon Sähkön vuosikertomus 2023

Pellon Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous
Pidetään perjantaina 17. päivänä toukokuuta 2024 alkaen kello 16.00
Kahvila-Ravintola Grannissa, osoite Kolarintie 9 A Pello.
Kokouksen järjestämiseksi pyydämme ennakkoilmoittautumiset 13.5.2023 kello
10.00 mennessä sähköpostilla anna-liisa.vonfielitz@tls.fi tai puhelimella 041 459 70
76.
Kokouksessa käsitellään ja päätetään
– yhtiöjärjestyksen 9. § mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
– osingonjaosta
Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 1.116.744 € eli 19,00 €/osake.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä
7.6.2024 on merkitty yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan
14.6.2024 osakkaan ilmoittamalle pankkitilille.
Lisäksi käsitellään osakkeenomistajan esitys Antero Kuusijärven ja Reijo
Lassilan erottamisesta:
Antti Mäkituomaan esitys:
– Antti Mäkituomas esittää yhtiökokoukselle, että varsinainen
yhtiökokous erottaa Antero Kuusijärven ja Reijo Lassilan hallituksen
jäsenyydestä ja valitsee heidän tilalleen uudet hallituksen jäsenet
heidän jäljelle olevaksi toimikaudeksi.
Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa www.pellonsahko.fi
PELLON SÄHKÖ OY
Hallitus

KESKEYTYS SÄHKÖNJAKELUSSA 7.5.2024 klo 5:00 – 5:20

110 kV verkostotöiden vuoksi joudumme keskeyttämään sähkönjakelun Äkäslompolon alueella:

7.5.2024 klo 5:00 – 5:20

Äkäslompolo – Hannukainen – Äkäsjokisuu välisillä alueilla.

Sähköt voivat olla myös kytkettynä edellä mainittuina aikana.

Pahoittelemme keskeytyksistä aiheutuvaa haittaa.

—————————————————————————————–

Lisätietoja: Mika Huttu p. 040 193 9507

Kommentoi kehittämissuunnitelmaa

TLS Verkko Oy toteuttaa määrätietoisesti tekemäänsä pitkän tähtäimen suunnitelmaa sähkönjakeluverkkojen toimintavarmuuden parantamiseksi. Nyt esillä oleva kehityssuunnitelmamme pohjautuu pitkän tähtäimen suunnitelmaamme tulevaisuuden verkkoja rakennettaessa.

Kehittämissuunnitelma

Tornionlaakson Sähkön vuosikertomus 2023

Tornionlaakso Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous

Tornionlaakso Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous
pidetään torstaina 2. päivänä toukokuuta 2024 alkaen kello 17.00 Ravintola Grannissa Pellon Vihreällä Pysäkillä osoitteessa Kolarintie 9 A Pello.
Kokouksen järjestämiseksi pyydämme ennakkoilmoittautumiset su 28.4.2024 kello 16 mennessä sähköpostilla anna-liisa.vonfielitz@tls.fi tai puhelimella 041 459 70 76.
Kokouksessa käsitellään ja päätetään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat: tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttäminen, vastuuvapaus, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, tilintarkastajien lukumäärä, hallituksen jäsenten valitseminen, tilintarkastajan valitseminen.
Hallituksen ehdotus vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä:
Hallituksen ehdotus:

Osinkoa jaetaan 5 euroa osakkeelta eli 600 000 euroa

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 7.6.2024 on merkitty yhtiön osakasluetteloon

Osinko maksetaan 14.6.2023 osakkaan ilmoittamalle pankkitilille
Lisäksi käsitellään hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankkimisesta:
Hallituksen ehdotus:

Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön omalla vapaalla pääomalla

Yhtiö hankkii enintään 2 000 osaketta hintaan 250 euroa osakkeelta

Hankkimisjärjestys: Osakkeita hankitaan siinä järjestyksessä, missä osakkeenomistajat jättävät yhtiölle kirjallisen myyntisitoumuksen siihen asti, kunnes enimmäismäärä on täynnä.

Maksu osakkeista suoritetaan sen jälkeen, kun osakkeenomistaja on toimittanut osakekirjansa yhtiön pääkonttoriin osoitteessa Myllytie 1, Pello sekä ilmoittanut yhtiölle sen pankkitilin numeron, jolle maksu osakkeista suoritetaan.

Yhtiön omat osakkeet mitätöidään osakepääomaa alentamatta yhtiön hallituksen päätöksellä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen muilta osin päättämään omien osakkeiden hankkimisen tavasta.
Lisäksi käsitellään osakkeenomistajan esitys Jukka Kriston erottamisesta:
Antti Mäkituomaan esitys:

Antti Mäkituomas esittää yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous erottaa Jukka Kriston hallituksen jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden hallituksen jäsenen hänen jäljelle olevaksi toimikaudeksi.
Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.tornionlaaksonsahko.fi.
Pellossa 18.4.2024
TORNIONLAAKSON SÄHKÖ OY
Hallitus

Sähkön riittävyys

6.1.2024 Laskimme valmiustilan normaalille tasolle

Sähkön riittävyys

Lähivuorokausina kireä tilanne sähkömarkkinoilla – suomalaisia pyydetään vähentämään sähkönkäyttöä erityisesti huippukulutustunteina 

Pitkään jatkunut pakkanen haastaa sähkön riittävyyttä valtakunnallisesti. 

TLS Verkko Oy on nostanut valmiustasoa 4.1.2024 mahdollisen sähköpulan vuoksi. 

Perjantai päivä ja varsinkin ilta on erittäin kriittisiä aikoja. 

Pyydämme asiakkaitamme välttämään turhaa sähkön kulutusta. 

Seuraamme tilannetta ja tiedotamme muutoksista tilanteen mukaan. 

Tässä muutama vinkki Motivalta, jolla voit vähentää sähkönkäyttöä: 

Toimenpiteet kotona 

1.    Sulje sähköiset mukavuuslattialämmitykset. Vältä sähköuunin käyttöä ja jätä sähkökiuas lämmittämättä.
2.    Ota sisätilalämmitin pois käytöstä ja vältä auton moottorin esilämmittimen käyttämistä.
3.    Älä lataa sähköautoa hintojen ollessa korkeimmillaan.
4.    Sammuta ulkotiloissa olevat saatto-, räystäs- ja muut lämmitykset mahdollisuuksien mukaan.
5.    Sammuta kaikki sähkölaitteet ja irrota pistokkeesta laturit, joiden käyttö ei ole välttämätöntä juuri nyt. 
6.    Alenna sähkölämmittimien asetusarvo mahdollisimman pienelle.
7.    Mikäli on välttämätöntä jatkaa keskeytyksettä tilojen ja käyttöveden sähkölämmitystä, pyri vuorottelemaan laitteiden käyttöä.
8.    Koneellisen ilmanvaihdon tehoa voi alentaa lyhytaikaisesti, mutta palauta tavanomainen asetusarvo, kun sähkötilanne sen taas sallii. 

Toimenpiteet työpaikalla  

1.    Varmista, että tieto kiristyneestä sähkötilanteesta on tavoittanut tuotannosta/palveluista vastaavat henkilöt ja esimiehet. Heidän vastuullaan on ratkaista ja kertoa, millaisilla toimenpiteillä voitte turvallisesti alentaa sähkönkulutusta sekä mitä henkilökunnan odotetaan tekevän tilanteessa.
2.    Helppoja toimia ovat yleensä esim. tilojen sähkölämmitykset, vesivaraajat, ilmanvaihdon pienentäminen ja kylmälaitteet.
3.    Selvittäkää ennakkoon, mitä tuotantoprosesseja voi sähköpulan uhatessa keskeyttää hetkellisesti tai voiko suuritehoisia tuotantolaitteita käyttää vuorotellen.
4.    On tärkeää, että yrityksissä on ennalta laadittu ja päivitetty varautumissuunnitelma sähkökatkojen varalta, ja siihen liittyvistä toimenpiteistä ja vastuista on informoitu henkilökuntaa. 

Lue lisää Fingridin verkkosivuilta. 

KESKEYTYKSIÄ SÄHKÖNJAKELUSSA

18.12.2023

Ylläsjärvi kello 5:00 – 5:15

21.12.2023

Ylläsjärvi ja Äkäslompolo kello 5:00 – 5:15

KESKEYTYS SÄHKÖNJAKELUSSA 110 kV verkostotöiden vuoksi joudumme keskeyttämään sähkönjakelun Ylitornion alueilla:

24.10.2023 klo 5:00 – 5:20

Ylitornion keskustan alue – Kaulinranta – Ratasjärvi-  Törmäsjärvi – Kivilompolo –  Mellakoski – Mellajärvi –  Kainuunkylän välisillä alueilla.

Sähköt voivat olla myös kytkettynä edellä mainittuina aikana.

Pahoittelemme keskeytyksistä aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja: Mika Huttu p. 040 193 9507

Tornionlaakson Sähkön uusi toimitusjohtaja valittu

Tornionlaakson Sähkö Oy:n toimitusjohtajaksi on valittu diplomi-insinööri Sakke Rantala. Rantala ottaa tehtävän vastaan myöhemmin sovittavana ajankohtana nykyisen toimitusjohtajan Timo Virikon siirtyessä muihin tehtäviin.

Sakke Rantala on teknillisen fysiikan ja matematiikan diplomi-insinööri Aalto-yliopistosta, jossa hän opiskeli operaatiotutkimusta, tuotantotaloutta ja tietotekniikkaa. Nykyisin Sakke toimii Kemijoki Oy:n operatiivisena johtajana sekä mm. Energiateollisuus ry:n Vesivoimatoimikunnan puheenjohtajana.

”Olemme tyytyväisiä, että saamme Saken yhtiömme johtoon. Yhtiössämme aloitetut uudistukset saavat ammattitaitoisen ja eteenpäin katsovan jatkajan. Etsimme aktiivisesti uusia energian tuotanto-osuuksia ja investoimme alueemme sähköverkkoon niin sähkön käyttäjien kuin uuden tuulivoiman tarpeisiin. Pääsemme hyödyntämään Saken vankkaa kokemusta, sillä kuluvan vuosikymmenen aikana tulee yhtiömme investoimaan yli 100 milj.€ sähköverkkoon ja tuotantoon. Melkoinen piristysruiske väylänvarteen,” kommentoi hallituksen puheenjohtaja Reijo Lassila.

”Otan tehtävän vastaan todella innostuneena”, Sakke kertoo ja jatkaa: ”Tornionlaakson Sähkö Oy on hyvin hoidettu ja hyvässä kunnossa. Käynnissä oleva vihreä siirtymä tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia yhtiön ja alueen kestävälle menestykselle. On ilo jatkaa työtä energiamurroksen eturintamassa.”

Pellossa 25.09.2023

Reijo Lassila

hallituksen puheenjohtaja

 

Online palvelussa ongelmia mittaustiedon haussa

Online palvelussamme on ongelmia mittaustiedon haussa ja ajoittaista hitautta esiintyy.

Kulutustiedoissa voi esiintyä puutteita tai ne voi puuttua kokonaan.

Vikaa korjataan parhaillaan. Pahoittelemme häiriötä.

Voit nähdä kulutustietosi myös sähkönmyyjän vastaavanlaisesta palvelusta tai Fingridin ylläpitämästä omadatahubista.

Haemme liiketoimintaa kehittävää ja innostavaa johtajaa

Asiakaspalvelu suljettu torstaina 22.6.2023

Asiakaspalvelumme on suljettu torstaina 22.6.2023.

Palvelemme taas maanantaina 26.6.2023 normaalisti

Tykkylumi voi aiheuttaa sähkönjakelussa häiriöitä

”Verkkoalueellamme on meneillään talven pahin tykkylumijakso.

Tykkylunta saattaa esiintyä paikoitellen hyvinkin paljon.

Tästä johtuen sähkölinjat voivat tippua hyvinkin matalalle, lumen painosta.

SÄHKÖLINJAAN EI SAA KOSKEA !

ASIASTA PITÄÄ TEHDÄ VIKAILMOITUS P. 016 532 030

Tykkylumen paino taivuttaa puustoa sähkölinjaan hyvinkin kaukaa johtoaukon ulkopuolelta, tästä johtuen sähköt saattavat ”räpsiä” ja aiheuttaa vikoja.

Pahoittelemme mahdollisia sähkökatkoja”.

TLS VERKKO OY JÄTTÄÄ JOULUKUUN SÄHKÖNSIIRRON PERIMÄTTÄ

TLS Verkko Oy on päättänyt jättää laskuttamatta tammikuussa 2023 erääntyvän joulukuun 2022 kulutusta koskevan laskun. Tämä päätös koskee kaikkia yhtiön asiakkaita.

Historiallinen päätös on yhtiölle merkittävä. Yhtiön liikevaihtoon tällä on vaikutusta lähes – 15%. Asiakkaamme ovat keskellä sähkömarkkinoiden myllerrystä, jonka vuoksi yhtiö haluaa tehdä oman osansa alueensa ihmisten hyväksi.

Sähkönsiirron laskuttamatta jättämisen taustalla on yhtiön halu auttaa jakeluverkon asiakkaittemme tilannetta talvella, jolloin sähkönkulutus on suurta ja sähkönmyyntihinnat ovat korkeita. Nollalaskun mahdollistavat osin kantaverkkoyhtiö Fingridin ilmoitus, että se jättää perimättä sähköverkkoyhtiöiltä niiden kantaverkkomaksuja joulukuussa sekä yhtiön toiminnan tehostaminen ja investointien lykkääminen tuleville vuosille.

Halusimme tehdä tämän ainutkertaisen hyvityksen siten, että sillä on asiakkaille tuntuva vaikutus. Joulukuun käyttö on suurta, koska se voi olla jopa 13% koko vuoden kulutuksesta. Näinä vaikeina sähkömarkkina-aikoina tämä on huomattava hyvitys, koska samanaikaisesti sähkön myyntihinnat ovat nousseet voimakkaasti.

Yhtiömme investoi säävarmaan verkkoon vuosittain yli 50 % yhtiön liikevaihdosta. Tästäkin huolimatta olemme Energiaviraston kohtuullisen tuoton laskelmissa reilusti alijäämäisiä, ja näin ollen tämä kertahyvitys ei johdu viranomaisen määräyksestä, vaan on yhtiön harkittu päätös auttaa jakelualueensa asiakkaita.

Tulevan talven mahdolliset sähkön saatavuusongelmat ja energiasota sekä ydinvoimalan käyttöönoton viivästyminen ovat johtaneet sähkön myyntihintojen rajuun nousuun. Tulevasta kertahyvityksestä huolimatta toivomme jokaisen asiakkaamme kuluttavan sähköä vastuullisesti, jotta tulevana talvena sähköä riittää meille kaikille. Sähköpulaa voimme kaikki ehkäistä säästämällä sähköä ja ajoittamalla kulutusta kulutushuippujen ulkopuolelle. TLS Verkko on laatinut kattavan suunnitelman, mikäli Suomessa joudutaan valtakunnallisesti rajoittamaan sähkönkäyttöä.

Asiakkaidemme ei tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä, vaan joulukuulta ei tule laskua tammikuussa 2023.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Virikko, 040 844 5047, timo.virikko@tls.fi

Hallituksen puheenjohtaja Antti Mäkituomas, 040 512 5943 antti.a.makituomas@pp.inet.fi

TLS Verkko Oy tarkistaa sähkön siirtohintoja 1.7.2022 alkaen

TLS Verkko Oy jatkaa sähkömarkkinalain mukaisen säävarman verkon rakentamista. Vuoden 2028 mennessä on alueemme verkosta 75 % säävarmaa verkkoa.

Lain vaatiman tason saavuttamiseksi vuoteen 2036 mennessä on verkoston kehittämistä jatkettava yli 5 miljoonan euron vuosittaisilla investointimäärillä. Tulevina vuosina mm. jatketaan taajama-alueiden maakaapelointia ja siirretään haja-asutusalueilla ilmajohtoja teiden varteen.

Uusittavana olevat alueet on kerrottu kotisivuillamme osoitteessa: www.tornionlaaksonsahko.fi/yritys/rakentamiskartta/

Investointien rahoituksen turvaamiseksi sekä yleisen kustannustason nousun vuoksi TLS Verkko Oy korottaa verottomia siirtohintoja 2 €/kk. Hinnantarkistus koskee kaikkia yhtiön käyttöpaikkoja ja uudet hinnat astuvat voimaan 1.7.2022 alkaen.

Kaikkien tuotteiden perusmaksua korotetaan 1.7.2022 alkaen 2,48 euroa kuukaudessa sisältää arvonlisäveron 24 % (2,00 euroa alv 0).

Sähkön siirtohinnasto 1.7.2022 alkaen

Oma datahub palvelu kaikille asiakkaille

Datahubin asiakasportaaliin kirjautumalla pääset tarkastelemaan datahubiin tallennettuja tietojasi. Palveluun kirjaudutaan Suomi.fi -tunnistautumisella.

 • Palvelussa näkyvistä sähkön käyttöpaikkatiedoistasi vastaa verkkoyhtiösi. Mikäli sähkönkäyttöpaikkaa tai verkkosopimustasi koskevia tietojasi on tarve päivittää, olethan yhteydessä verkkoyhtiöösi.
 • Palvelussa näkyvistä asiakastiedoistasi vastaa sähkönmyyntiyhtiösi, mikäli asiakastietojasi tai sähkönmyyntisopimusta koskevia tietojasi on tarve päivittää, olethan yhteydessä sähkönmyyjääsi.

Palvelun kautta pääset myös halutessasi antamaan valtuutuksia omiin sähkön käyttötietoihisi.

Huomioithan, että kirjautumissivun kielisyys määräytyy selainasetustesi oletuskielen mukaan. Kirjautumisen jälkeen voit halutessasi valita palveluun toisen kielen.

Uusi Online-palvelu käytössä 3.3.2022

Uusi Online-palvelumme on otettu käyttöön henkilöasiakkaillemme 3.3.2022.

Toistaiseksi yritys asiakkaamme eivät valitettavasti voi kirjautua palveluun.

Palveluun kirjautuminen edellyttää vahvaa tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Pääset näkemään tuntitasolla kotitaloutesi ja vapaa-ajan asuntosi sähkön kulutuksen. Huomioithan, että kulutustietoihin päivittyvät tiedot kahden päivän viiveellä.

Kirjaudu onlineen

Kesätöihin sähköverkkoasentajaksi

Palkkaamme alasta kiinnostuneita

sähkövoimatekniikan opiskelijoita

kesätöihin Tornioon, Pelloon ja Kolariin.

Olethan:

 • 18 vuotta täyttänyt
 • sähkövoimatekniikan koulutuksessa
 • sähkölaitostyöstä kiinnostunut
 • työtä pelkäämätön
 • tuleva sähkölaitosalan ammattilainen

Mikäli kiinnostuit, voit jättää hakemuksesi 10.4.2022 mennessä sähköpostilla jaakko.isto@tls.fi

 

Avoin työpaikka, käytön sähköasentaja, Pelloon

Tehtäväalueita:

 • Sähkö- ja viestiverkon sekä vesivoimalaitosten käyttöön ja kunnossapitoon liittyvien toimintojen hallinnointi ja kehittäminen.
 • Tuet toiminnallasi koko organisaation onnistumista kiireaikoina
 • Vastaat omalta osaltasi laadukkaasta ja asiakaslähtöisestä asiakaspalvelutyöstä
 • Olet valmis kehittymään, ja osallistumaan myöhemmin asentajavarallaoloon.

 

Edellytämme:

 • Sähköasentajan koulutusta
 • Olet valmis suorittamaan sähköasentajan ammattitutkinnon
 • BC luokan ajokorttia
 • Oma-aloitteisuutta, hyvää yhteistyökykyä ja kehittymishalukkuutta
 • Arvostamme alalta hankittua työkokemusta.

 

Tarjoamme:

 • Hyvän työyhteisön
 • Mielenkiintoisen työn
 • Perehdytyksen tehtävään
 • Koulutuksen järjestelmiin

 

Lisätietoja tehtävästä antaa käyttöpäällikkö Mika Huttu p. 040 193 9507.

Lähetä hakemus palkkatoivomuksineen, sähköpostilla mika.huttu@tls.fi

Tornionlaakson Sähkö Oy panostaa voimakkaasti tuulivoimatuotantoon ja investoi kotimaisten energiayhtiöiden yhteenliittymässä Suomen suurimpaan tuulipuistoon

Online sivumme uudistuu

Online sivujamme päivitetään ja uusi online avautuu piakkoin.

Tiedotamme asiakkaille kun sivut ovat taas käytössä.

Loiste-konserni ja Energiapolar Oy myyvät osuutensa Loiste Sähkönmyynti Oy:stä ja keskittyvät energiainfran kehittämiseen

Tornionlaakson Sähkö on siirtänyt sähköverkkotoiminnan TLS Verkko Oy:lle

Liiketoimintasiirto

Tornionlaakson Sähkö Oy on vuoden 2021 alusta siirtänyt sähkön siirtotoimintansa sataprosenttisesti omistamaansa tytäryhtiöön TLS Verkko Oy.

Miksi liiketoimintasiirto on tehty?

Sähkömarkkinalaki vaatii, että siirtotoiminta on eriytettävä oikeudellisesti erilliseen yhtiöön, kun siirretyn sähkön määrä ylittää 200 Gigawattituntia vuodessa kolmena vuonna peräkkäin. Tornionlaakson Sähköllä tuo määrä on ylittynyt, joten lain määräämä yhtiöittäminen tehtiin vuoden 2021 alussa.

Mitä vaikutuksia liiketoimintasiirrolla on?

Asiakkaiden verkkopalvelu- ja liittymissopimukset siirtyvät TLS Verkko Oy:lle. Kaikki siirtohinnat ja sopimusehdot säilyvät ennallaan. Asiakkaalle liiketoimintasiirrolla ei ole muita vaikutuksia kuin että sähkön siirron ja muiden verkkopalveluiden laskuttaja on jatkossa TLS Verkko Oy.

Pitääkö asiakkaan tehdä jotakin liiketoimintasiirron vuoksi?

Asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin tarkistaa laskulta pankkitili, jolle maksu suoritetaan; pankkitilit tulevat muuttumaan maaliskuun 2021 laskusta lähtien. Lasku tulee aina maksaa sille pankkitilille, joka laskussa on mainittu. Asiakkaiden e- laskusopimukset tulevat siirtymään automaattisesti TLS Verkko Oy:lle.

 

KESKEYTYSTIEDOTUS TEKSTIVIESTILLÄ

Tornionlaakson Sähkö ottaa 1.12.2020 käyttöön tekstiviestillä tapahtuvat keskeytystiedotukset. Tiedote lähtee automaattisesti asiakkaille, joiden käyttöpaikalla sähköntoimitus keskeytyy häiriön tai verkostotöistä aiheutuvan keskeytyksen vuoksi. Myös sähkön palauduttua käyttöpaikalle lähtee tiedote automaattisesti.
Palvelu käynnistyy automaattisesti kaikille asiakkaillemme, joiden puhelinnumerot ovat asiakasrekisterissämme. Jos et saa häiriötiedotetta, voi olla, että puhelinnumerosi ei ole tiedossamme. Ilmoita numero asiakaspalveluumme sähköpostilla asiakaspalvelu@tls.fi tai puhelimella 016-532050. Samoin voit ilmoittaa, mikäli haluat viestit eri puhelinnumeroon.
Toistaiseksi tiedote voidaan lähettää vain yhteen puhelinnumeroon, mutta kehitämme palvelua ja tulevaisuudessa on mahdollista ilmoittaa useampia numeroita, joihin tiedote lähetetään.
Lähetämme asiakkaillemme tekstiviestin, jossa kerrotaan palvelun käynnistymisestä. Jos et halua tiedotteita tekstiviestillä, voit sulkea palvelun vastaamalla viestiin: TLS SULJE. Oletuksena tekstiviestit lähetetään kello 8.00 – 22.00 välisenä aikana. Jos haluat että viestit lähetetään myös yöaikaan, voit ilmoittaa siitä ohjeen mukaisella tekstiviestillä.
Katso tarkemmat ohjeet

Tornionlaakson Sähkö tarkastaa asiakkaidensa tietoja kirjelähetyksellä

Vuonna 2022 Suomessa otetaan käyttöön sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä (Datahub), johon tallennetaan kaikkien Suomen noin 3,5 miljoonan sähkönkäyttöpaikan ja sähköasiakkaiden tiedot. Järjestelmän avulla tiedonvaihto sähköverkko- ja myyntiyhtiöiden välillä nopeutuu ja tehostuu esimerkiksi asiakkaan muuttaessa tai vaihtaessa sähkönmyyjää.

Tuleva keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä edellyttää asiakkaan vahvaa tunnistamista, jossa pakollisena tietona nimi- ja käyttöpaikkatietojen lisäksi on kuluttajan henkilötunnus tai yrityksen y-tunnus. Myös puhelinnumero on tarpeen mm. sähkökatkoista tiedottamisen vuoksi. Datahub-valmistelua varten tarkastamme asiakastietoja ja mikäli asiakkaan tiedoissa on puutteita, tulemme lähettämään asiakkaalle kirjeellä pyynnön asiakastietojen päivittämiseksi. Ajantasaiset ja oikeat tiedot auttavat meitä palvelemaan paremmin ja varmistavat turvallisen ja sujuvan asioinnin jatkossakin.

Energiateollisuuden tiedote

Tärkeä tietää sähkönjakelusta

Esitteessä keskitytään verkkopalvelun hinnoitteluun, sähköverkkojen ja erityisesti toimitusvarmuuden merkitykseen yhteiskunnalle. Esitteen lopussa on tiivistetty esitys hinnoittelun valvonnasta.