Ajankohtaista

21 maaliskuun, 2024

Tornionlaakson Sähkö Oy ja Pellon Energia Oy selvittävät yhteistyössä kaukolämmön sähköistämistä Pellossa

Tornionlaakson Sähkö Oy ja Pellon Energia Oy selvittävät yhteistyössä kaukolämmön sähköistämistä Pellossa

Tornionlaakson Sähkö (TLS) ja Pellon Energia Oy selvittävät yhteistyössä kaukolämmön sähköistämisen mahdollisuuksia esimerkiksi innovatiivisten laskentakonttien avulla. Hankkeen tavoitteena on edistää kestävää kehitystä Pellon alueella, vahvistaa paikallisen teollisuuden toimintaedellytyksiä ja tukea Suomen siirtymistä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Hankkeelle on haettu investointitukea Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman neljännellä hakukierroksella, joka päättyi 29.2.2024.

”Haluamme olla aktiivisesti mukana edistämässä puhtaan energian siirtymää ja kaukolämmön sähköistäminen on kiinnostava esimerkki,” kertoo Tornionlaakson Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Sakke Rantala ja jatkaa: ”Laskennan tarve kasvaa koko ajan ja laskennan tuotot laskevat lämmöntuotannon kustannuksia. Kaavaillut laskentakontit ovat myös sitä paljon kaivattua joustavaa kulutusta, jota voi säätää sähköjärjestelmän tarpeiden mukaan. Lämpöä tuotetaan kuitenkin aina tarvittava määrä.”

”Laskentakonttien tuottamaa lämpöä voi hyödyntää kaukolämmityksessä, mikä voi edistää merkittävästi alueemme lämmöntuotannon tehokkuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Vaihtoehtoina ovat esimerkiksi sähkökattila tai nykyisen kiinteän polttoaineen kattilan uusiminen,” kertoo Pellon Energia Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Pellon kunnan tekninen johtaja Esa Kassinen.

Pellon kunnanjohtaja Katja Jaako-Körkkö näkee hankkeessa laajempia mahdollisuuksia: ”Yhteistyömme kaukolämmön sähköistämisen ja päästöjen vähentämisen parissa on merkittävä askel kohti kestävämpää ja energiatehokkaampaa tulevaisuutta alueellamme.”

Hanke tukee Suomen tavoitteita hiilineutraaliudesta ja osoittaa käytännössä, miten paikalliset toimijat voivat yhdessä luoda ratkaisuja, jotka edistävät elinvoimaa ja kestävää kehitystä.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 21.3.2024, että Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisen REPowerEU-energiainvestointituen hakuun yhteensä 62 hakemusta. Tukea haettiin noin 400 miljoonan euron edestä. Myönnettävissä oleva tukimäärä on noin 54,5 miljoonaa euroa. Pelloon kaavaillun hankkeen nimi on Laskemalla lämpöä Pellossa ja haettu tukisumma on 2,85 miljoonaa euroa.

TEM-tiedote:

https://tem.fi/-/62-hanketta-hakee-repowereu-tukea-energiateknologian-investointeihinsa

Lisätietoja:
Sakke Rantala, 0406646132