Ajankohtaista

1 kesäkuun, 2022

TLS Verkko Oy tarkistaa sähkön siirtohintoja 1.7.2022 alkaen

TLS Verkko Oy jatkaa sähkömarkkinalain mukaisen säävarman verkon rakentamista. Vuoden 2028 mennessä on alueemme verkosta 75 % säävarmaa verkkoa.

Lain vaatiman tason saavuttamiseksi vuoteen 2036 mennessä on verkoston kehittämistä jatkettava yli 5 miljoonan euron vuosittaisilla investointimäärillä. Tulevina vuosina mm. jatketaan taajama-alueiden maakaapelointia ja siirretään haja-asutusalueilla ilmajohtoja teiden varteen.

Uusittavana olevat alueet on kerrottu kotisivuillamme osoitteessa: www.tornionlaaksonsahko.fi/yritys/rakentamiskartta/

Investointien rahoituksen turvaamiseksi sekä yleisen kustannustason nousun vuoksi TLS Verkko Oy korottaa verottomia siirtohintoja 2 €/kk. Hinnantarkistus koskee kaikkia yhtiön käyttöpaikkoja ja uudet hinnat astuvat voimaan 1.7.2022 alkaen.

Kaikkien tuotteiden perusmaksua korotetaan 1.7.2022 alkaen 2,48 euroa kuukaudessa sisältää arvonlisäveron 24 % (2,00 euroa alv 0).

Sähkön siirtohinnasto 1.7.2022 alkaen