Ajankohtaista

10 toukokuun, 2024

Pellon Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous
Pidetään perjantaina 17. päivänä toukokuuta 2024 alkaen kello 16.00
Kahvila-Ravintola Grannissa, osoite Kolarintie 9 A Pello.
Kokouksen järjestämiseksi pyydämme ennakkoilmoittautumiset 13.5.2023 kello
10.00 mennessä sähköpostilla anna-liisa.vonfielitz@tls.fi tai puhelimella 041 459 70
76.
Kokouksessa käsitellään ja päätetään
– yhtiöjärjestyksen 9. § mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
– osingonjaosta
Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 1.116.744 € eli 19,00 €/osake.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä
7.6.2024 on merkitty yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan
14.6.2024 osakkaan ilmoittamalle pankkitilille.
Lisäksi käsitellään osakkeenomistajan esitys Antero Kuusijärven ja Reijo
Lassilan erottamisesta:
Antti Mäkituomaan esitys:
– Antti Mäkituomas esittää yhtiökokoukselle, että varsinainen
yhtiökokous erottaa Antero Kuusijärven ja Reijo Lassilan hallituksen
jäsenyydestä ja valitsee heidän tilalleen uudet hallituksen jäsenet
heidän jäljelle olevaksi toimikaudeksi.
Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa www.pellonsahko.fi
PELLON SÄHKÖ OY
Hallitus