På Svenska

Enklare personadministration – noggrann ekonomiförvaltning – snygg tolkning.

Monetra Oy är en nordfinländsk servicecentral inom ekonomi- och personaladministration som grundades år 2012 av Uleåborgs stad och samkommunen för Norra-Österbottens sjukvårdsdistrikt. Våra ägarkunder är förutom ovan nämnda även OSEKK och OAMK, NordLab, Limingo kommun, Hailuoto kommun samt våra kunders dotterbolag. Monetra producerar tjänster för sina kunder och därmed även för cirka 25 330 enskilda löntagare. Cirka 170 proffs inom personal- och ekonomibranschen jobbar hos Monetra och de anställda har i huvudsak överförts från våra ägarkunders tjänst i och med överlåtelsen.

Till våra tjänster hör löneräkning, bokföring, betalningsrörelser, inköps- och försäljningsreskontra samt hantering av resor och utgifter. Vi erbjuder även utbildnings- och experttjänster. Monetra ligger på adress Nuottasaarentie 5.

I januari 2015 grundades Monetra Tolkningstjänster när Uleåborgs stad upphörde med sin tolkningscentral som omvandlades till Monetra Tolkningstjänster. Idag finns Monetra Tolkningstjänster i två städer: Uleåborg och Jyväskylä med 26 fast anställda tolkar och över 100 freelance-tolkar.

Vision och värden

Monetras värden har utarbetats inom hela personalen. Värdena styr vår verksamhet.

Partnerskap

Ett högklassigt partnerskap baserar sig på ömsesidig tillit och uppskattning. För att kunna erbjuda våra kunder det bästa partnerskapet står partnerskapet inom vårt arbetssamfund på stadig botten. I all vår verksamhet syns en aktiv och förutsägande tjänsteattityd. Vi lyssnar på våra kunder och ger dem råd, vi är flexibla och utvecklar våra tjänster med målsättningen att ge våra kunder maximal nytta.

Expertis

Vårt föregångarskap visars sig för våra kunder genom vårt mod att presentera nya, progressiva verksamhetssätt. Med hjälp av vårt interna expertnätverk hittar vi alltid de lämpligaste lösningarna för våra kunder. Vi delar, bevarar, ökar och uppskattar kunnandet.

Efektivitetet och förnyande

Vår progressivitet baserar sig på utnyttjandet av de mest effektiva systemen, på elektroniska verksamhetsmodeller och på gemensamma spelregler. Effektiviteten garanteras av en förnuftig ansvars- och uppgiftsfördelning och arbetets rätta dimensioner. I vårt dynamiska team uppmuntrar vi våra experter att söka mer utvecklade verksamhetssätt för att sökta uppgifterna ännu bättre. I löser frågor innovativt. Vi lär oss av våra fel.

En bra plats att arbeta

Vi har insett att nöjda och motiverade arbetstagare som har förbundit sig vid sitt jobb tillsammans kan producera den bästa servicen för våra kunder. Vi ser till att arbetsbördan är mänsklig och att våra experter mår bra. Vi lyssnar på våra anställdas önskemål och uppmuntrar dem att ta emot tillväxtutmaningar. Vi uppnår en bättre organisation med hjälp av teamens och individernas styrkor.

Vision

Vi är Finlands mest uppskattade servicecentral inom ekonomi- och personalförvaltning och den mest eftertraktade Partnern för kommunsektorns aktörer. Vi växer, får nya kunder och är branschens mest önskade arbetsplats. Våra kännetecken är den nordliga idoga serviceattityden, kostnadseffektivitet samt enhetliga elektroniska system. Vi utvecklar aktivt både personal- och ekonomiprocesserna och vårt serviceutbud tillsammans med kunden.

Personaladninstrationens tjänstehelheter

 • löneräkningstjänster och löneutbetalning
 • personaladministrationsdatasystemens huvudanvändartjänster
 • lönebokföringstjänster
 • HR-tjänster:pensionsrådgivning, tjänsteförhållandeärendenas rådgivnings- och utbildningstjänster, samvårdstjänster
 • personaluthyrning

Ekonomiförvaltningens tjänsehelheter

 • bokförings- och bokslutstjänster
 • inköpsreskontra och behandling av inköpsfakturor
 • faktureringstjänster
 • försäljningsreskontra
 • betalningsrörelsetjänster
 • indrivningstjänster
 • ekonomiförvaltningsdatasystemens huvudanvändartjänster
 • rese- och utgiftshantering
 • personaluthyrning

Tolkning och översättning tjänstehelheter

 • Tolkning
 • Översättning
 • Utbildning
 • Mer än 50 språk

Monetra i siffror 2016

 • Personalantalet 181, varav 157 st. (87 %) är kvinnor och 24 st. (13 %) är män.
 • Personalens total medelålder 49 år; kvinnorna 49,4 och männen 36,4.
 • 154 anställda med fast anställning och 27 anställda med tidsbunden anställning.
 • Frånvaro pga. sjukdom eller olycksfall 2,9 %.
 • Personalnöjdhet: 93 % av vår personal anser Monetra vara en väldigt god arbetsplats.
 • Kundnöjdhet: 87 % skulle rekommendera Monetra, genomsnitt 7,8 (på en skala 0 – 10)
 • Omsättning i år 2016: 14,5 miljoner euro. Omsättningsprognos för år 2016: 25 miljoner euro.
 • Personalutgifter av verksamhetsutgifterna 62 %
 • 33 530 löneberäkningar månatligen
 • 37 700 inköpsfakturor månatligen
 • 57 600 försäljningsfakturor månatligen
 • 55 separata bokslut