Tornionlaakson Sähkö ja Power Deriva yhteistyöhön tuotantosalkun hallinnassa

Tornionlaakson Sähkö ja Power Deriva yhteistyöhön tuotantosalkun hallinnassa

Tornionlaakson Sähkö Oy (TLS) ja Power-Deriva Oy yhdistävät voimansa varmistaakseen TLS:n energialiiketoiminnan kannattavuuden ja hallitakseen sähkön hintavaihtelua. Toukokuussa Power-Deriva aloitti TLS:n salkunhoitajana ja jatkossa yhteistyö tiivistyy entisestään.

Power-Deriva tuo yhteistyöhön syvällistä analyysiosaamista energiamarkkinoista, reaaliaikaiset salkun- ja riskienhallintajärjestelmät sekä asiakaslähtöiset salkunhoito- ja kaupankäyntipalvelut sähköjohdannaismarkkinoilla.

”Tuotantosalkkumme on monipuolistunut ja sen hallinta korostuu”, toteaa TLS:n toimitusjohtaja Sakke Rantala. ”Olemme erittäin tyytyväisiä Power-Derivan ammattimaiseen otteeseen ja nopeaan palveluiden käynnistämiseen.”

Power-Derivan toimitusjohtaja Suvi Paaso korostaa riskienhallinnan merkitystä nykyisessä markkinatilanteessa: ”Energiayhtiöiden riskienhallinnan merkitys on korostunut viime talven ääritilanteiden ja kasvaneen markkinavolatiliteetin myötä. Power-Deriva vastaa kasvaneisiin vaatimuksiin kokonaisvaltaisesti. Olemme iloisia saadessamme TLS:n asiakkaaksemme.”

Lisätietoja:
Sakke Rantala
sakke.rantala@tls.fi
0406646132

 

Tornionlaakson Sähkö Oy haluaa olla aktiivinen toimija energiamurroksessa. Yhtiö hallinnoi monipuolista sähköntuotantosalkkua, johon kuuluu osuuksia vesivoimasta Suomessa ja Ruotsissa, ydinvoimasta sekä rakenteilla olevasta tuulivoimasta. Tornionlaakson Sähkö Oy:n tytäryhtiöitä ovat jakeluverkkoyhtiö TLS Verkko Oy ja keväällä 2024 perustettu TLS Energy Oy. www.tls.fi

Power-Deriva tarjoaa asiakkailleen kattavasti ja pitkällä kokemuksella sähkön hankintaan ja sähkökaupan riskienhallintaan tarvittavia palveluita. Yhtiö on perustettu vuonna 2000 ja sen toimipisteet sijaitsevat Helsingissä ja Harjavallassa. Power-Derivan asiakkaina on energian myynti- ja tuotantoyhtiöitä sekä teollisuuden alan yrityksiä. www.power-deriva.fi

 

Tornionlaakson Sähkön toimitusjohtaja Sakke Rantala ja Power-Deriva Oy:n toimitusjohtaja Suvi Paaso ovat yhtä mieltä siitä, että energiayhtiöiden riskienhallinnan merkitys on korostunut entisestään viime vuosina.

Kaukolämmön sähköistämiseen Pellossa investointitukea

Kaukolämmön sähköistämiseen Pellossa investointitukea – TLS Energy Oy:n teknologiakumppaniksi Nordblock Oy ja EPCM-konsultiksi Fimpec

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 14.6.2024 Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaista RRF-energiainvestointitukea Pelloon suunnitellulle kaukolämmön sähköistämishankkeelle. Tuki on myönnetty Tornionlaakson Sähkö Oy:n keväällä 2024 perustetulle tytäryhtiölle TLS Energy Oy:lle. TLS Energy Oy ja Pellon Energia Oy valmistelevat kaukolämmön sähköistämistä konesalien hukkalämmöllä.

Hankkeessa Pellon teollisuusalueella sijaitsevan kiinteän polttoaineen lämpölaitoksen ja öljykattilalaitosten tuottama lämpö korvataan merikonttien sisään rakennettavien konesalien hukkalämmöllä. Hukkalämpö priimataan lämpöpumpulla korkeampaan lämpötilaan ja lämpö siirretään olemassa olevaan kaukolämpöverkkoon alueella. Laskentakonttikokonaisuuden tuottama lämpöteho on noin 4 MW.

Hankkeen uutuusarvona on modulaarinen nestejäähdytteinen laskentakontti, joka voi tuottaa poikkeuksellisen lämmintä poistovettä. Ratkaisun joustava sähkönkulutus tukee myös sähköjärjestelmän tasapainoa. Hankkeen tavoitteena on edistää kestävää kehitystä Pellon alueella, vahvistaa paikallisen teollisuuden toimintaedellytyksiä ja tukea Suomen siirtymistä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Hanke vähentää päästöjä jopa 5600 CO2-tonnia vuodessa.

Myönnetty tuki kattaa neljäsosan tukikelpoisista investointikustannuksista ja on enintään 2,02 miljoonaa euroa.

”Olemme iloisia myönteisestä tukipäätöksestä. Seuraavaksi ryhdymme valmistelemaan hanketta kohti investointipäätöstä. Varsinaisen investointipäätöksen aika on myöhemmin tänä vuonna,” TLS Energy Oy:n toimitusjohtaja Sakke Rantala iloitsee.

Teknologiakumppaniksi hankkeeseen Nordblock Oy

TLS Energy Oy ja laskentakonttiratkaisuja tuottava Nordblock Oy ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen kyseisen lämpölaitoksen rakentamisesta.

”Tässä ratkaisussa yhdistyy innovatiivisella tavalla puhdas lämmöntuotanto joustavaan sähkönkulutukseen,” kertoo TLS Energy Oy:n toimitusjohtaja Sakke Rantala.

”Olemme innoissamme mahdollisuudesta työskennellä TLS Energy Oy:n kanssa tässä uraauurtavassa hankkeessa. Ratkaisumme on suunniteltu tuottamaan lämpöä tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti, ja uskomme sen olevan malliesimerkki tulevaisuuden energiaratkaisuista,” kommentoi Nordblock Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Kaijala.

Fimpec tukee projektia valmistelusta käyttöönottoon EPCM-konsulttina

TLS Energy Oy ja Fimpec PMO Oy ovat solmineet hanketta koskevan EPCM-konsultointisopimuksen. Fimpec toimii hankkeen EPCM-konsulttina vastaten projektin suunnittelusta, hallinnoinnista ja toteutuksesta. Yhteistyöllä varmistetaan, että hanke etenee aikataulussa ja laadukkaasti kohti suunniteltuja tavoitteita, ja se käynnistyy suunnittelun ja investointipäätösten edellytysten valmistelulla.

”Tämä on mielenkiintoinen ja Fimpecille erinomaisesti sopiva hanke, jonka tavoitteena on vähentää päästöjä ja edistää puhdasta siirtymää modernia teknologiaa hyödyntäen. Pääsemme hyödyntämään siinä myös laajasti osaamistamme, sillä meiltä hankkeeseen osallistuu sekä liikkeenjohdon konsultoinnin, suunnittelun että projektinjohdon ja rakennuttamisen asiantuntijoita”, Fimpec PMO Oy:n toimitusjohtaja Mikko Turunen kommentoi.

Linkki TEM:n tiedotteeseen: Yhdeksälle hankkeelle yhteensä 46,4 miljoonaa euroa investointitukea puhtaan siirtymän REPowerEU- ja energiainfrastruktuurihankkeisiin – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)

Linkki Tornionlaakson Sähkö Oy:n aiempaan tiedotteeseen 21.3.2024: Tornionlaakson Sähkö Oy ja Pellon Energia Oy selvittävät yhteistyössä kaukolämmön sähköistämistä Pellossa – Tornionlaakson Sähkö Oy (tornionlaaksonsahko.fi)

Lisätietoja antaa:

Sakke Rantala
Toimitusjohtaja, TLS Energy Oy
+358406646132
sakke.rantala@tls.fi

 

Jaakko Kaijala
Hallituksen puheenjohtaja, Nordblock Oy
+358401949729
jaakko@nordblock.fi

 

Mikko Turunen
Toimitusjohtaja, Fimpec PMO Oy
+358 040 844 7566
mikko.turunen@fimpec.com

 

Tornionlaakson Sähkö Oy ja Pellon Energia Oy selvittävät yhteistyössä kaukolämmön sähköistämistä Pellossa

Tornionlaakson Sähkö Oy ja Pellon Energia Oy selvittävät yhteistyössä kaukolämmön sähköistämistä Pellossa

Tornionlaakson Sähkö (TLS) ja Pellon Energia Oy selvittävät yhteistyössä kaukolämmön sähköistämisen mahdollisuuksia esimerkiksi innovatiivisten laskentakonttien avulla. Hankkeen tavoitteena on edistää kestävää kehitystä Pellon alueella, vahvistaa paikallisen teollisuuden toimintaedellytyksiä ja tukea Suomen siirtymistä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Hankkeelle on haettu investointitukea Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman neljännellä hakukierroksella, joka päättyi 29.2.2024.

”Haluamme olla aktiivisesti mukana edistämässä puhtaan energian siirtymää ja kaukolämmön sähköistäminen on kiinnostava esimerkki,” kertoo Tornionlaakson Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Sakke Rantala ja jatkaa: ”Laskennan tarve kasvaa koko ajan ja laskennan tuotot laskevat lämmöntuotannon kustannuksia. Kaavaillut laskentakontit ovat myös sitä paljon kaivattua joustavaa kulutusta, jota voi säätää sähköjärjestelmän tarpeiden mukaan. Lämpöä tuotetaan kuitenkin aina tarvittava määrä.”

”Laskentakonttien tuottamaa lämpöä voi hyödyntää kaukolämmityksessä, mikä voi edistää merkittävästi alueemme lämmöntuotannon tehokkuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Vaihtoehtoina ovat esimerkiksi sähkökattila tai nykyisen kiinteän polttoaineen kattilan uusiminen,” kertoo Pellon Energia Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Pellon kunnan tekninen johtaja Esa Kassinen.

Pellon kunnanjohtaja Katja Jaako-Körkkö näkee hankkeessa laajempia mahdollisuuksia: ”Yhteistyömme kaukolämmön sähköistämisen ja päästöjen vähentämisen parissa on merkittävä askel kohti kestävämpää ja energiatehokkaampaa tulevaisuutta alueellamme.”

Hanke tukee Suomen tavoitteita hiilineutraaliudesta ja osoittaa käytännössä, miten paikalliset toimijat voivat yhdessä luoda ratkaisuja, jotka edistävät elinvoimaa ja kestävää kehitystä.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 21.3.2024, että Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisen REPowerEU-energiainvestointituen hakuun yhteensä 62 hakemusta. Tukea haettiin noin 400 miljoonan euron edestä. Myönnettävissä oleva tukimäärä on noin 54,5 miljoonaa euroa. Pelloon kaavaillun hankkeen nimi on Laskemalla lämpöä Pellossa ja haettu tukisumma on 2,85 miljoonaa euroa.

TEM-tiedote:

https://tem.fi/-/62-hanketta-hakee-repowereu-tukea-energiateknologian-investointeihinsa

Lisätietoja:
Sakke Rantala, 0406646132

Energiavirasto velvoitti TLS Verkko Oy:tä alentamaan hintoja sähköntuottajilta suurjänniteverkossa

Energiavirasto on velvoittanut TLS Verkko Oy:tä alentamaan suurjänniteverkon siirtohintoja noin 27 % huhtikuun alusta alkaen. Lisäksi, jos päätös saa lainvoiman, TLS Verkko Oy:n on palautettava Exilionille yli puolet perimistään siirtomaksuista. Yhteensä Exilionille palautettava summa olisi noin kolme miljoonaa euroa vuosilta 2014–2024.

 ”Näin suuri palautettava summa on meille yllätys ja pettymys,” kertoo TLS Verkko Oy:n tuore toimitusjohtaja Sakke Rantala. ”Tämä on raju isku sähköverkkoliiketoiminnallemme.”

 Asiaa ja sen eri haaroja on käsitelty eri oikeusasteissa 10 vuoden ajan. Oikeus on katsonut, että suurjänniteverkon siirtoa koskeva hinnankorotus vuonna 2014 on ollut liian suuri. TLS Verkko Oy on sittemmin laskenut tuulivoimayhtiöltä perittäviä hintoja, mutta viranomaisten mukaan ei riittävästi. Energiavirastolle asia palautui Korkeimman hallinto-oikeuden syksyllä 2022 tekemän vuosikirjapäätöksen jälkeen.

 ”Peruskysymys tässä on, että kuka maksaa verkon vahvistamisesta aiheutuvat kustannukset,” Rantala taustoittaa. ”Nyt määrätty hinnanalennus tuo nostopainetta alueen muiden asiakkaiden ja asukkaiden hintoihin.”

 ”Toivon, että tätä ennakkotapausta arvioivat riippumattomat asiantuntijat myös vihreän siirtymän alueellisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta.”

 Verkkoyhtiöistä iso osa on valittanut Energiaviraston uudesta valvontamallista, jonka vaikutuksesta investoinnit sähköverkkoon on rajussa laskussa. ”Verkkoliiketoiminta on jostain syystä energiapoliittisesti vastatuulessa, vaikka toimivat verkot ovat jokapäiväisessä arjessa ja yhteiskunnan sähköistymisessä erittäin kriittisessä roolissa,” Rantala harmittelee ja toivoo tähän muutosta.

 ”Yhdessä valvontamallin muutosten kanssa tämä haastaa verkkojen kehittämistä. Joudumme arvioimaan, missä määrin tuulivoimaa varten kannattaa tehdä verkkoinvestointeja,” kertoo Sakke Rantala. ”Isoimmat tuulipuistohankkeet ovat liittymässä suoraan kantaverkkoon.”

 ”Me katsomme kuitenkin eteenpäin ja tavoitteenamme on kehittää toimintavarmaa jakeluverkkoa. On kaikkien etu saada verkkoon lisää kulutusta ja tuotantoa,” sanoo Sakke Rantala. ”Uskon, että uudet alemmat hinnat parantavat verkkomme houkuttelevuutta uusiutuvan energian hankkeille. Osa alueen tuulipuistohankkeista on saanut Puolustusvoimilta puoltavan lausunnon ja aurinkovoimahankkeita olisi tulossa verkkoalueen eteläosaan.”

 Uudet hinnastot on julkaistu verkkosivuilla ja hinnastot astuvat voimaan 1.4.2024 Energiaviraston päätöksen mukaisesti. Sähkömarkkinalain 93 § mukaan ”[…] Jos perusteena on muu syy kuin lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, sopimusehtojen muutos saa tulla voimaan kuluttajan osalta aikaisintaan kuukauden ja muun loppukäyttäjän osalta aikaisintaan kahden viikon kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. […]” 

 TLS Verkko Oy on Tornionlaakson Sähkö Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö. TLS Verkko Oy toimii sähkönsiirtoyhtiönä verkkoalueella, joka ulottuu Perämereltä Ylläkselle. Kitkiäisvaaran tuulipuisto on ollut ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa tuulipuisto TLS Verkko Oy:n alueella. Puisto sijaitsee Torniossa ja sen nimellisteho on vajaa 40 megawattia. Aiemmin tuulipuiston omisti Tuuliwatti Oy. Sähköverkkoliiketoiminta on luvanvaraista ja alueellaan luonnollinen monopoli. Liiketoimintaa valvoo Energiavirasto.

 Lisätietoja: Sakke Rantala, toimitusjohtaja, TLS Verkko Oy, 0406646132

Keskeytys sähkönjakelussa Teerikummun ja Karungin alueilla 10.10.2023 klo 5.00-5.20

110 kV verkostotöiden vuoksi joudumme keskeyttämään sähkönjakelun Teerikummun ja Karungin alueilla 10.10.2023 klo 5.00-5.20
Kainuunkylä-Karunki-Sattajärvi-Kukkola-Arpela-Kantojärvi-Liakka-Kaakamo välisillä alueilla.

Sähköt voivat olla myös kytkettynä edellä mainittuna aikana.
Pahoittelemme keskeytyksistä aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja: Mika Huttu p. 040 193 9507

Suoritamme jakeluverkon raivauksia 2023

Suoritamme jakeluverkon raivauksia Kolarin, Pellon, Ylitornion ja Tornion alueilla.
Kartat raivauskohteista löydät Täältä

KESKEYTYS SÄHKÖNJAKELUSSA 21.6.2023

110 kV verkostotöiden vuoksi joudumme keskeyttämään sähkönjakelun Teerikummun ja Karungin alueilla:

21.6.2023 klo 5:00 – 5:20

Kainuunkylä – Karunki – Sattajärvi – Kukkola – Arpela- Kantojärvi – Liakka – Kaakamo välisillä alueilla.

Sähköt voivat olla myös kytkettynä edellä mainittuina aikana.

Pahoittelemme keskeytyksistä aiheutuvaa haittaa.

—————————————————————————————–

Lisätietoja: Mika Huttu p. 040 193 9507

Suoritamme viikolla 24 (13.6-16.6.2023) välisellä ajalla helikopterilentoja

Tarkastamme 110kV ja 45kV linjat kunnossapidon ja dokumentoinnin laadun varmistamiseksi.
Helikopteri tulee lentämään noin 20m linjan yläpuolella.

Pahoittelemme mahdollisesti lennoista aiheutuvaa haittaa.

Lennoilla on säävaraus, eli huono sää estää lennot.

 

Lisätietoja; Mika Huttu  p. 040 193 9507

 

Keskeytys sähkönjakelussa 23.5.2023

KESKEYTYS SÄHKÖNJAKELUSSA

110 kV verkostotöiden vuoksi joudumme keskeyttämään sähkönjakelun Ylitornion kunnan alueella:

23.5.2023 klo 5:00 – 5:20

Ylitornion keskustan alue – Kaulinranta – Ratasjärvi-  Törmäsjärvi – Kivilompolo –  Mellakoski – Mellajärvi – Kainuunkylän välisillä alueilla.

Sekä

 23.5.2023 klo 5:30 – 5:50

Karunki – Kukkola – Kainuunkylä – Sattajärvi – Arpela- Kantojärvi – Liakka – Kaakamo välisillä alueilla.

 

Sähköt voivat olla myös kytkettynä edellä mainittuina aikana.

Pahoittelemme keskeytyksistä aiheutuvaa haittaa.

—————————————————————————————–

Lisätietoja: Mika Huttu p. 040 193 9507

Tornionlaakson Sähkö Oy:n vuosikertomus 2021

Kutsu Pellon Sähkö Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Pellon Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 6. päivänä toukokuuta 2022 alkaen kello 17.00 Kahvila-Ravintola Grannissa, osoite Kolarintie 9 A Pello

Yhtiökokouskutsu Pellon Sähkö Oy

 

Kutsu Tornionlaakson Sähkö Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tornionlaakson Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 5. päivänä toukokuuta 2022 alkaen kello 17.00 Ravintola Grannissa
Pellon Vihreällä Pysäkillä osoitteessa Kolarintie 9 A Pello

Yhtiökokouskutsu TLS

 

Tornionlaakson Sähkö Oy:n vuosikertomus ja tilinpäätös 2020.

Timo Virikko Tornionlaakson Sähkön toimitusjohtajaksi

Tornionlaakson Sähkö on valinnut uudeksi toimitusjohtajakseen kauppatieteiden maisteri Timo Virikon. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään elokuussa 2021. Tällä hetkellä Timo työskentelee Lumme Energian varatoimitusjohtajana ja operatiivisena johtajana  vastaten strategisista hankkeista ja uusista liiketoimintakonsepteista. Aiemmin hän on toiminut toimitusjohtajana Loiste Sähkönmyynnissä, Energiapolarilla ja Pohjois-Suomen Energiatiedolla. Toimitusjohtajan haku tuli ajankohtaiseksi nykyisen toimitusjohtajan Heikki Hukkasen eläköitymisen myötä.

Tornionlaakson Sähkö -konserni hakee toimitusjohtajaa

TOIMITUSJOHTAJA

Nykyisen toimitusjohtajamme jäädessä eläkkeelle etsimme uutta toimitusjohtajaa johtamaan ja kehittämään yhtiön toimintaa.

Tornionlaakson Sähkön toimitusjohtajana vastaat konserniin kuuluvien yhtiöiden strategiasta, operatiivisesta johtamisesta ja kannattavasta liiketoiminnasta. Saat johdettavaksesi vakavaraisen ja tulevaisuuteen investoivan yhtiön. Olet avainasemassa yhtiön kokonaisvaltaisessa kehittämisessä ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamisessa. Osallistut yhtiön käytännön toimintoihin yhdessä organisaation avainhenkilöiden kanssa. Tehtäviisi kuuluu myös yhteistyö kumppaneidemme kanssa sekä verkostoituminen alalla ja alueella. Teet töitä pääosin pääkonttorillamme Pellossa.

Odotamme sinulta teknistä korkeakoulutusta ja ymmärrystä energia- toimialaan sekä näkemystä alan tulevaisuuden kehityksestä. Arvostamme erityisesti kokemustasi sähköverkkotoiminnasta sekä tulosvastuusta ja esimiestyöstä. Johdat asiantuntijoitamme hyvillä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoillasi. Olet mielelläsi yhteydessä myös kumppanuuksiin sekä aktiivinen alan ja alueen verkostoissa.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden johtaa vakavaraista ja hyvätuloksista sähköverkkoyhtiötä, joka investoi vahvasti tulevaisuuteen ja jolla on myös merkittävästi omaa sähköntuotantoa. Toimitusjohtajana pääset kehittämään toimintaamme ja organisaatiota energiatoimialan muutoksessa. Lappi ja Tornionjokilaakso tarjoavat elämänlaadullisesti mahtavat puitteet.

Lisätietoja tehtävästä antaa Mercuri Urvalissa Sanna Aikio p. 040 717 9796 ja Johanna Massa, p. 040 144 3333.

Lähetä hakemuksesi palkkatoivomuksineen 28.03.2021 mennessä osoitteessa.  www.mercuriurval.fi

 

 

Tornionlaakson Sähkö Oy on Lapissa Tornionjoen varrella toimiva sähköverkkoyhtiö, jolla on myös omistusta sähköntuotannosta. Tornionlaakson Sähkö Oy kuuluu konserniin, jonka emoyhtiönä on Pellon Sähkö Oy. Tornionlaakson Sähkö Oy:n kuuluu emoyhtiön lisäksi sähkönsiirrosta vastaava yhtiö TLS Verkko Oy sekä osakkuusyhtiö Tornionlaakson Voima Oy. Yhtiön liikevaihto on noin 20 ja tase vajaa 90 miljoonaa euroa. Yrityksen palveluksessa on yli 30 ammattilaista. Yrityksen suurimmat omistajat ovat sen emoyhtiö Pellon Sähkö Oy, sekä jakelualueen kunnat ja kuntien omistamat yhtiöt sekä yksityiset omistajat. Lisätietoja www.tornionlaaksonsahko.fi

Tornionlaakson Sähkö Oy:n vuosikertomus ja tilinpäätös 2019

Muutoksia laskutuksessa ja sähkön myynnin asiakaspalvelussa

Energiapolarin ja Loisteen sähkönmyynnin yhdistyminen aiheuttaa muutoksia sähkölaskutuksessa ja asiakaspalvelussa.  Aiemmin Tornionlaakson Sähkö on lähettänyt laskun, jossa on laskutettu sekä sähkönsiirto, että Loisteen sähkönmyynti. Jatkossa Tornionlaakson Sähkö laskuttaa sähkön siirtomaksut ja sähköverot omalla laskulla ja Loiste Sähkönmyynti sähkön myynnin osuuden omalla laskullaan.

Jatkossa sähkön myyntiasioissa yhtiön alueen toimitusvelvollisena myyjänä palvelee Loiste Sähkönmyynti puhelinnumerossa 0800 9 2000. Lisätietoja verkkosivuilta loiste.fi/loistelappi.

Sähköverkko 3/2019

Sähköverkko 3/2019 on nyt ilmestynyt. Tällä kertaa asiaa mm. syksyn valaistustrendeistä sekä työtehoseuran testaamista robotti-imureista. Nappaa talteen myös herkullisten korvapuustien ohje.

Sähköverkko 3_2019

 

Sähköverkko 1/2019

Ensimmäinen Tornionlaakson Sähkön asiakaslehti, Sähköverkko, on nyt ilmestynyt. Lehdessä kerrotaan mm sähköautoilusta suomen talvessa sekä sähkökelkoista. Saat myös vinkkejä, miten huonekasveilla saat lisättyä viihtyisyyttä kotiisi.

Sähköverkko 1_2019

 

Vuosikertomukset