Ajankohtaista

29 marraskuun, 2022

TLS VERKKO OY JÄTTÄÄ JOULUKUUN SÄHKÖNSIIRRON PERIMÄTTÄ

TLS Verkko Oy on päättänyt jättää laskuttamatta tammikuussa 2023 erääntyvän joulukuun 2022 kulutusta koskevan laskun. Tämä päätös koskee kaikkia yhtiön asiakkaita.

Historiallinen päätös on yhtiölle merkittävä. Yhtiön liikevaihtoon tällä on vaikutusta lähes – 15%. Asiakkaamme ovat keskellä sähkömarkkinoiden myllerrystä, jonka vuoksi yhtiö haluaa tehdä oman osansa alueensa ihmisten hyväksi.

Sähkönsiirron laskuttamatta jättämisen taustalla on yhtiön halu auttaa jakeluverkon asiakkaittemme tilannetta talvella, jolloin sähkönkulutus on suurta ja sähkönmyyntihinnat ovat korkeita. Nollalaskun mahdollistavat osin kantaverkkoyhtiö Fingridin ilmoitus, että se jättää perimättä sähköverkkoyhtiöiltä niiden kantaverkkomaksuja joulukuussa sekä yhtiön toiminnan tehostaminen ja investointien lykkääminen tuleville vuosille.

Halusimme tehdä tämän ainutkertaisen hyvityksen siten, että sillä on asiakkaille tuntuva vaikutus. Joulukuun käyttö on suurta, koska se voi olla jopa 13% koko vuoden kulutuksesta. Näinä vaikeina sähkömarkkina-aikoina tämä on huomattava hyvitys, koska samanaikaisesti sähkön myyntihinnat ovat nousseet voimakkaasti.

Yhtiömme investoi säävarmaan verkkoon vuosittain yli 50 % yhtiön liikevaihdosta. Tästäkin huolimatta olemme Energiaviraston kohtuullisen tuoton laskelmissa reilusti alijäämäisiä, ja näin ollen tämä kertahyvitys ei johdu viranomaisen määräyksestä, vaan on yhtiön harkittu päätös auttaa jakelualueensa asiakkaita.

Tulevan talven mahdolliset sähkön saatavuusongelmat ja energiasota sekä ydinvoimalan käyttöönoton viivästyminen ovat johtaneet sähkön myyntihintojen rajuun nousuun. Tulevasta kertahyvityksestä huolimatta toivomme jokaisen asiakkaamme kuluttavan sähköä vastuullisesti, jotta tulevana talvena sähköä riittää meille kaikille. Sähköpulaa voimme kaikki ehkäistä säästämällä sähköä ja ajoittamalla kulutusta kulutushuippujen ulkopuolelle. TLS Verkko on laatinut kattavan suunnitelman, mikäli Suomessa joudutaan valtakunnallisesti rajoittamaan sähkönkäyttöä.

Asiakkaidemme ei tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä, vaan joulukuulta ei tule laskua tammikuussa 2023.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Virikko, 040 844 5047, timo.virikko@tls.fi

Hallituksen puheenjohtaja Antti Mäkituomas, 040 512 5943 antti.a.makituomas@pp.inet.fi