Ajankohtaista

16 marraskuun, 2017

Tiedote maanomistajille Ylitornio -Pello, Närkki-Portimokoski

Arvoisa Maanomistaja

Sähkömarkkinalaki vaati sähköverkkoyhtiöitä tekemään jakeluverkon kehittämissuunnitelman ja toteuttamaan suunnitelman mukaisia merkittäviä sähkönjakeluverkon parantamistöitä. Erityisesti sähkönlaatua pitää parantaa mm. lyhentämällä sähkökatkoja.

Tornionlaakson Sähkö Oy on tehnyt 110 kV johdon rakentamiseksi valtioneuvoston 18.3.1981 antamalla päätöksellä pysyvät maankäyttörajoitukset lunastusmenettelyn mukaisin korvausmäärittelyin silloisten maanomistajien kanssa. Haittakorvaukset on määritetty ja maksettu silloisille maanomistajille.

Tornionlaakson Sähkö Oy palauttaa/muuttaa Ylitornio – Pello 110 kV siirtojohdon ns. puuvarmaksi raivauttamalla ja leventämällä johtokadut sopimusten mukaisiin leveyksiin. Lisäksi pitkät puut poistetaan reunavyöhykkeiltä. Siirtojohdon kanssa samaan johtokatuun on rakennettu 20 kV johdot Pello – Turtola, Juoksenki, Mäntyvaara – Kauvosaarenpää, Kauliranta, Aittamaa, Närkki – Portimo sekä Alkkulan alueilla.

Lue koko tiedote 20.11.2017  Tiedote Maanomistajille