Ajankohtaista

15 maaliskuun, 2024

Energiavirasto velvoitti TLS Verkko Oy:tä alentamaan hintoja sähköntuottajilta suurjänniteverkossa

Energiavirasto on velvoittanut TLS Verkko Oy:tä alentamaan suurjänniteverkon siirtohintoja noin 27 % huhtikuun alusta alkaen. Lisäksi, jos päätös saa lainvoiman, TLS Verkko Oy:n on palautettava Exilionille yli puolet perimistään siirtomaksuista. Yhteensä Exilionille palautettava summa olisi noin kolme miljoonaa euroa vuosilta 2014–2024.

 ”Näin suuri palautettava summa on meille yllätys ja pettymys,” kertoo TLS Verkko Oy:n tuore toimitusjohtaja Sakke Rantala. ”Tämä on raju isku sähköverkkoliiketoiminnallemme.”

 Asiaa ja sen eri haaroja on käsitelty eri oikeusasteissa 10 vuoden ajan. Oikeus on katsonut, että suurjänniteverkon siirtoa koskeva hinnankorotus vuonna 2014 on ollut liian suuri. TLS Verkko Oy on sittemmin laskenut tuulivoimayhtiöltä perittäviä hintoja, mutta viranomaisten mukaan ei riittävästi. Energiavirastolle asia palautui Korkeimman hallinto-oikeuden syksyllä 2022 tekemän vuosikirjapäätöksen jälkeen.

 ”Peruskysymys tässä on, että kuka maksaa verkon vahvistamisesta aiheutuvat kustannukset,” Rantala taustoittaa. ”Nyt määrätty hinnanalennus tuo nostopainetta alueen muiden asiakkaiden ja asukkaiden hintoihin.”

 ”Toivon, että tätä ennakkotapausta arvioivat riippumattomat asiantuntijat myös vihreän siirtymän alueellisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta.”

 Verkkoyhtiöistä iso osa on valittanut Energiaviraston uudesta valvontamallista, jonka vaikutuksesta investoinnit sähköverkkoon on rajussa laskussa. ”Verkkoliiketoiminta on jostain syystä energiapoliittisesti vastatuulessa, vaikka toimivat verkot ovat jokapäiväisessä arjessa ja yhteiskunnan sähköistymisessä erittäin kriittisessä roolissa,” Rantala harmittelee ja toivoo tähän muutosta.

 ”Yhdessä valvontamallin muutosten kanssa tämä haastaa verkkojen kehittämistä. Joudumme arvioimaan, missä määrin tuulivoimaa varten kannattaa tehdä verkkoinvestointeja,” kertoo Sakke Rantala. ”Isoimmat tuulipuistohankkeet ovat liittymässä suoraan kantaverkkoon.”

 ”Me katsomme kuitenkin eteenpäin ja tavoitteenamme on kehittää toimintavarmaa jakeluverkkoa. On kaikkien etu saada verkkoon lisää kulutusta ja tuotantoa,” sanoo Sakke Rantala. ”Uskon, että uudet alemmat hinnat parantavat verkkomme houkuttelevuutta uusiutuvan energian hankkeille. Osa alueen tuulipuistohankkeista on saanut Puolustusvoimilta puoltavan lausunnon ja aurinkovoimahankkeita olisi tulossa verkkoalueen eteläosaan.”

 Uudet hinnastot on julkaistu verkkosivuilla ja hinnastot astuvat voimaan 1.4.2024 Energiaviraston päätöksen mukaisesti. Sähkömarkkinalain 93 § mukaan ”[…] Jos perusteena on muu syy kuin lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, sopimusehtojen muutos saa tulla voimaan kuluttajan osalta aikaisintaan kuukauden ja muun loppukäyttäjän osalta aikaisintaan kahden viikon kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. […]” 

 TLS Verkko Oy on Tornionlaakson Sähkö Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö. TLS Verkko Oy toimii sähkönsiirtoyhtiönä verkkoalueella, joka ulottuu Perämereltä Ylläkselle. Kitkiäisvaaran tuulipuisto on ollut ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa tuulipuisto TLS Verkko Oy:n alueella. Puisto sijaitsee Torniossa ja sen nimellisteho on vajaa 40 megawattia. Aiemmin tuulipuiston omisti Tuuliwatti Oy. Sähköverkkoliiketoiminta on luvanvaraista ja alueellaan luonnollinen monopoli. Liiketoimintaa valvoo Energiavirasto.

 Lisätietoja: Sakke Rantala, toimitusjohtaja, TLS Verkko Oy, 0406646132