Palvelemme/asiakaspalvelu@tls.fi /ma-pe klo 9-11 p.016 532 050/Vikapäivystys 24h p.016 532 030

Tietoja ja ohjeita

Kehityssuunnitelma 2022 – 2036

TLS Verkko Oy

 Kehityssuunnitelma

 Tässä esitetty kehittämissuunnitelma pohjautuu pitkän aikavälin jatkuvasti päivittyvän tavoiteverkkosuunnitelmaan, seuraten jatkuvasti muuttuvaa toimintaympäristöä ja kehitystä. Suunnitelmassa otetaan huomioon sähkömarkkinalain mukaiset laatuvaatimukset, verkon toimitusvarmuus ja asiakkaiden tulevaisuuden tarpeet. Kehittämissuunnitelma esitetään Energiavirastolle joka toinen vuosi.

Väestöennusteen mukaan Lapin maakunnassa väestönmuutos vuosille 2020 – 2040 on -8,8%. TLS Verkko Oy:n jakeluverkko alueen kehityksen arvioidaan olevan saman suuntainen, mikä asettaa merkittäviä haasteita alueen sähkönjakelulle. Tästä poikkeuksen tekee Ylläksen hiihtokeskuksen alue, jossa vapa-ajan asutuksen kasvu ja rinneinvestointien on ollut viimevuosina positiivista. Jakeluverkko alueellamme on ilmennyt mielenkiintoa myös suuremmille tuulipuisto- ja palvelinkeskus hankkeille, jonka johtuen myös 110 kV:n siirtoverkkoa on vahvistettava ja sen käyttövarmuutta lisättävä. Tämä tuo lisääntynyttä toimitusvarmuutta myös jakeluverkkoon ja sen myötä asiakkaillemme.

TLS Verkko Oy:n jakeluverkko suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään siten, että jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei tulevaisuudessa aiheuta asemakaava-alueella verkon käyttäjälle yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä, eikä asemakaava-alueen ulkopuolisilla alueilla yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä. Poikkeuksena 36 tunnin tavoitetasoon muodostavat paikallisten olosuhteiden takia (esimerkiksi käyttöpaikka saaressa, johon ei kulje tietä) käyttöpaikat, jotka sijaitsevat asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolella ja joiden vuosittainen sähkönkulutus on kolmen edellisen kalenterivuoden aikana ollut alle 2 500 kWh/a. Näille käyttöpaikoille sovelletaan 100:n tunnin tavoitetasoa. Toimitusvarmuuden aktiivinen parantaminen on ollut yhtiössämme keskeisenä tavoitteena koko 2010-luvun ajan. Toimitusvarmuutta parantavia investointeja onkin yhtiössä toteutettu laajalti mm. lisäämällä sähköasemia hajauttamaan sähköasemien vikaantumistilanteita ja lyhentämään johtolähtöjen pituutta, kaapeloimalla asemakaava- ja taajama-alueet sekä kaapeloimalla ja siirtämällä keskijännitejohtoja metsistä teiden varsille. Saneerausvaiheessa valittava rakenne ja tekniikka suunnitellaan vastaa kyseiselle verkkoalueelle tulevaisuudessa tunnistettuja tarpeita.